Functieanalist

Waar werk je?

Een functieanalist kan werken voor een groot bedrijf met veel werknemers, maar ook voor een adviesbureau dat bedrijven ondersteunt in het opbouwen van een efficiŽnte organisatie.

Wat doe je?

Als functieanalist ga je na wat de inhoud is van een bepaalde beroepsfunctie. Je kijkt ook naar de zwaarte van de functie en het belang ervan. Je onderzoekt welke eigenschappen een persoon moet bezitten om de functie te bekleden. Het is ook jouw opdracht om uit te zoeken wat een gepast salaris is voor de beroepsfunctie. Om een analyse uit te voeren, is het mogelijk dat je personen die de functie uitoefenen, moet interviewen of observeren. Om tot een bepaald beeld van een functie te komen, praat je ook met werkgevers en vakbonden. Je schrijft je bevindingen neer in een verslag. Je opdrachtgevers zijn vaak humanresourcesmanagers. Als een nieuwe functie in een organisatie wordt gecreŽerd, kan aan jou als functieanalist advies gevraagd worden. Je moet dan adviseren over de taken en verantwoordelijkheden die bij deze nieuwe functie horen, en over de vereiste persoonlijke competenties van de kandidaten.

Wat moet je kunnen?

Een functieanalist observeert en interviewt mensen en moet dus sociaal en communicatief zijn. Je moet een goed inzicht hebben in de organisatie van bedrijven en de samenwerking tussen personen van verschillend functieniveau. Je moet bovendien op de hoogte zijn van gemiddelde salarisschalen voor medewerkers met een bepaalde opleiding en verantwoordelijkheid. Bovendien moet je de bevindingen van jouw analyse helder en duidelijk in een schriftelijk verslag kunnen vastleggen.

Wat kun je verdienen?

Van dit beroep zijn geen standaard salaris gegevens bekend. Het salaris is erg afhankelijk van de branche of sector waarin je werkt.