Tolk gebarentaal

Waar werk je?

Een tolk gebarentaal werkt overal waar communicatie nodig is tussen dove mensen en horende mensen. Dit kan werkelijk van alles zijn, bijvoorbeeld een kerkdienst, of een bezoek aan een arts, een congres en noem maar op. Meestal werk je als doventolk op freelance- basis en word je ingehuurd door een instantie of particulier. Je werkt vrijwel altijd op locatie.

Wat doe je?

Een tolk gebarentaal vertaalt gebarentaal naar gesproken taal en andersom. Sommige dove mensen geven de voorkeur aan spreken en dan moet jij het gesprokene vertalen. Verder verloopt de communicatie door middel van handgebaren, lichaamstaal en gezichtsmimiek. Het is niet de bedoeling dat je je als tolk gebarentaal bemoeit met de inhoud van het gesprek. Sommige tolken hebben zich gespecialiseerd in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld onderwijs, justitie of religie. Een tolk gebarentaal wordt ook ingezet bij doofblinde mensen. Dan tolk je middels vierhandengebaren en vingerspellen. Tolk gebarentaal is een afwisselend beroep. Je werkt met veel verschillende mensen op verschillende plaatsen. Doordat je voortdurend op verschillende locaties actief bent, reis je heel wat af. Het is wel zo, dat je vaak op onregelmatige tijden aan het werk bent.

Wat moet je kunnen?

Dove mensen communiceren op verschillende manieren. Zo maken ze gebruik van de NGT (Nederlandse Gebarentaal) en van het NmG (Nederlands met Gebaren). De Nederlandse Gebarentaal is de moedertaal van dove mensen. Het is een taal met een eigen grammatica en woordenschat. Bij het NmG wordt de Nederlandse grammatica gebruikt en dit wordt ondersteund door gebaren van de Nederlandse Gebarentaal. Als tolk gebarentaal moet je beide communicatievormen onder de knie hebben. Verder moet je goed kunnen luisteren en veel informatie tegelijkertijd snel kunnen verwerken. Stressbestendigheid is dan ook één van de belangrijkste eigenschappen die een doventolk bezit.