Planoloog

Waar werk je?

Planologen zijn vaak in dienst bij adviesbureaus, woningbouwverenigingen, ingenieursbureaus of de overheid. Het grootste deel van de werkdag breng je door achter de computer en/of ontwerptafel. Soms bezoek je een locatie, daarnaast is je aanwezigheid regelmatig vereist bij vergaderingen.

Wat doe je?

Jij bent bezig met ruimtelijke ordening oftewel: het inrichten van de menselijke leefruimte. Het is je taak om ervoor te zorgen dat de verdeling tussen wonen, werken en recreatie goed geregeld is. Daarvoor onderzoek je of er op een bepaalde plaats gekozen moet worden voor industrie of juist recreatie, verkeer of landschap. Je kijkt daarbij naar de verschillende belangen (bewoners, bedrijven enzovoorts) en de bestemmingsplannen. Op basis van het onderzoek schrijf je een advies. Dit advies bevat ook een planologische tekening, die jij zelf aan de tekentafel hebt uitgewerkt en met behulp van een computer hebt vervaardigd. Daarnaast komen in je advies de begroting en de technische aspecten aan bod.

Wat moet je kunnen?

Er wordt nogal wat verwacht van een planoloog. Om de juiste afwegingen te kunnen maken, is een brede achtergrondkennis nodig. Je moet thuis zijn in sociale geografie, politicologie, economie, demografie en sociologie. Je moet je voor langere tijd achtereen kunnen concentreren als je zelfstandig achter de computer of ontwerptafel zit. Je hebt daarnaast aanleg voor wiskunde. Bij ruimtelijke ordening hoort ruimtelijk inzicht, dus ook dit moet je bezitten. Omdat je jou conclusies verwerkt in een advies, zijn ook je schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid heel belangrijk.

Oefen je graag invloed uit op hoe jouw leefomgeving en voldoe je aan het profiel? Denk dan eens aan een carrière als planoloog!

Verwante beroepen

  • Cultuurtechnicus
  • Stedenbouwkundig ontwerper