Assistent plantenteelt

Waar werk je?

Als assistent plantenteelt werk je bij akkerbouwbedrijven, fruitteeltbedrijven en bollenteeltbedrijven. Binnen de verschillende bedrijven krijg je nog weer te maken met verschillen (open teelt, gesloten teelt, etc.). Je bent dus vooral werkzaam in de buitenlucht in de tuinbouw of akkerbouw.

Wat doe je?

Als assistent plantenteelt werk je onder begeleiding van je leidinggevende. Je bereidt de teelt voor en je houdt je bezig met de oogst van wat er verbouwd wordt op jouw bedrijf. Dit kan fruit of groente zijn, maar je kunt ook bezig zijn met vaste planten. Bij het oogsten is het belangrijk dat je oogstrijpe producten kunt herkennen. Maar ook andere werkzaamheden komen als assistent plantenteelt op je pad. Je houdt je ook bezig met het verwijderen van het onkruid, planten en oppotten. Deze voorbereidende en verzorgende werkzaamheden dragen bij aan de ‘wording’ van een goed product. Je bent assistent, dus assisteer je ook collega’s als dit nodig mocht zijn.

Wat moet je kunnen?

Als je assistent plantenteelt wilt worden en je wilt dus gaan werken in de (glas)tuinbouw of akkerbouw, moet je het natuurlijk leuk vinden om met je handen te werken en bezig te zijn met planten. Je bent een buitenmens die zijn handen graag uit de mouwen wil steken. Daarnaast heb je verantwoordelijkheidsgevoel en moet je nauwkeurig en onder begeleiding kunnen werken. Stress is iets waar je geen last van hebt en tijdsdruk is geen probleem voor je. Verder moet je rekening houden met de arbo-, veiligheids- en milieuregels.

Spreken de werkzaamheden van Assistent Plantenteelt je aan? Dan is dit beroep zeker iets voor jou!