Vakbekwaam Medewerker Biologisch-Dynamisch Bedrijf

Waar werk je?

Als vakbekwaam medewerker biologisch-dynamisch bedrijf werk je bij een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf. Dit zijn landbouwbedrijven met akkerbouw, bedekte teelten – zoals fruit – en/of veehouderij die 100% biologisch werken. Je hebt een leidinggevende rol, waarbij je instructies geeft aan de medewerker biologisch-dynamisch bedrijf.

Wat doe je?

Je werkzaamheden beginnen met overleg met je leidinggevende. Je bespreekt welke grondbewerkingen gedaan moeten worden en welke machines en werktuigen daarvoor nodig zijn. Je freest, egt en ploegt de grond. Je composteert mest en plantaardig afval. Je bemest de bodem met compost. Je zaait en plant en je controleert of het gegroeide biodynamische gewas nog goed verzorgd is. Je streeft vanuit de biodynamische gedachte naar ontwikkeling van levenskwaliteit voor mens, dier, plant en bodem in hun kosmische samenhang.

Vaak werk je op een biodynamisch bedrijf ook met vee. Je zorgt dat de dieren voldoende water en voer krijgen en houdt de de hokken en stallen schoon, zodat de dieren een goed leefklimaat hebben. Je melkt het melkvee en je controleert de kwaliteit hiervan. Ook onderhoud als vakbekwaam medewerker biologisch-dynamisch bedrijf het grasland, zodat het vee op de juiste plekken graast. Ten slotte werk je op het biologisch-dynamische bedrijf ook mee met fokprogramma’s van de dieren. Hierbij controleer je het moederdier regelmatig.

Wat moet je kunnen?

Als vakbekwaam medewerker biologisch-dynamisch bedrijf heb je veel verschillende taken en verantwoordelijkheden. De juiste mensen aansturen en een goede planning te maken zijn daarin belangrijke elementen: iedereen weet zo wat hem of haar te wachten staat. Je werkt veel in de buitenlucht en je hebt veel met dieren te maken. Het houdt in dat je sterk in je schoenen moet kunnen staan. Het werk vindt zijn oorsprong in de biologische denkwijze. Je houdt je daarom goed aan de voorschriften en instructies en je denkt met het bedrijf mee over biodynamisch werken.

Spreken de werkzaamheden van Vakbekwaam Medewerker Biologisch-Dynamisch Bedrijf je aan? Dan is dit beroep zeker iets voor jou!