Servicetechnicus Installatietechniek

Waar werk je?

Als servicetechnicus installatietechniek werk je bij installatiebedrijven of bij de technische onderhoudsdienst van bedrijven, winkelcentra, ziekenhuizen enzovoorts.

Wat doe je?

Je zorgt voor de indienststelling, het onderhoud en de reparatie van complexe technische installaties zoals luchtbehandelingssystemen, verwarmingsinstallaties, warmtekrachtkoppelingen, warmtepompen en dergelijke. Jij richt je op meerdere technische deelgebieden en werkt op een behoorlijk technisch niveau.

Als servicetechnicus installatietechniek stel je de complexe installaties in bedrijf en controleert de goede werking ervan. Je regelt de installatie af en gaat na of aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Het preventief onderhoud aan deze installaties voer je meestal samen uit met servicemonteurs. Bij grote complexe installaties geef je als servicetechnicus installatietechniek soms leiding aan een team van servicemonteurs, die de reguliere onderhoudstaken op zich nemen. Als servicetechnicus voer je specialistische onderhoudstaken uit, bijvoorbeeld het maken van stookrapportages en het testen van complexe sensoren en regelkringen. Je noteert je bevindingen op een checklist of slaat deze op in een computersysteem.

Jij repareert complexe installaties. Je probeert aan de hand van de richtlijnen van de fabrikant en de technische documentatie van het systeem de oorzaak van een defect te vinden en op te lossen. Je houdt in een (digitaal) logboek alle vastgestelde storingen en afwijkingen bij.

Je communiceert voortdurend met de klant en met je leidinggevende. Je brengt hen op de hoogte van de oorzaak van defecten en de manier waarop je deze gaat oplossen. Je vraagt steeds toestemming om een installatie tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Wat moet je kunnen?

De techniek moet een passie voor je zijn. Je hebt een goede kennis van meerdere technische deelgebieden en je kunt snel van het ene technische probleem naar het andere overschakelen. Je schoolt je voortdurend bij om op de hoogte te blijven van nieuwe technieken. Je kunt goed communiceren met klanten en leidinggevenden en houdt steeds rekening met veiligheidsinstructies.