Scheepswerktuigkundige Kleine Schepen

Waar werk je?

Als scheepswerktuigkundige kleine schepen (verder: scheepswerktuigkundige) werk je op schepen die zowel short sea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart en de ferrysector. De Zeevaartbemanningswet maakt onderscheid tussen de scheepswerktuigkundige alle schepen en een scheepswerktuigkundige kleine schepen. Dit onderscheid wordt gebaseerd op het vermogen in kiloWatt (kW) van het schip. Als scheepswerktuigkundige kleine schepen mag je werken op schepen een vermogen van minder dan 3000 kW.

Wat doe je?

De nadruk van je werkzaamheden liggen op het technische onderhoud van het schip. Je controleert of er gewerkt wordt volgens relevante voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden en beoordeelt of de belasting (sterkte) en stabiliteit van het schip voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten en stelt waar nodig maatregelen voor om de belasting (sterkte) en stabiliteit van het schip te verbeteren. Je kiest als scheepswerktuigkundige voor het juiste materiaal en gereedschap zodat de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op het schip probleemloos uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast voer je berekeningen uit om de benodigde hoeveelheden brandstof en de verdeling ervan te bepalen. Je hanteert interne communicatiesystemen, maakt hoofd- en hulpwerktuigen bedrijfsklaar en bedient de hoofd- en hulpwerktuigen en bijbehorende besturings- en controlesystemen.

Wat moet je kunnen?

Je moet nauwkeurig kunnen werken, want jij bent de persoon die gebreken in elektrische en elektronische meet- en regelsystemen controleert en analyseert en je herstelt deze indien nodig. Je werkt hiervoor samen met andere opvarenden en externe bedrijven en organisaties. Je maakt deel uit van een team van scheepsofficieren en ben je belast met werkzaamheden zoals het vervoeren van goederen, operationele taken maar ook leidinggevende taken. Bij dit beroep is het uitgangspunt dat je als scheepswerktuigkundige een specialistisch inzetbare scheepsofficier bent, waarvan goede kennis en vaardigheden zijn vereist. Je werkt in onregelmatige diensten en je bent gedurende de vaarperiodes continue aan boord. Er wordt aan boord gewerkt en gewoond.

Spreken de werkzaamheden van Scheepswerktuigkundige Kleine Schepen je aan? Dan is dit beroep zeker iets voor jou!