Middenkaderfunctionaris Infra

Waar werk je?

Als middenkaderfunctionaris infra werk je bij organisaties, bedrijven en instellingen die zich bezig houden met de gebouwde omgeving. Zij beheren, onderhouden en geven vorm aan de infrastructuur. Denk hierbij aan ontwerpbureaus, specialistische bureaus, (gemeentelijke) overheid, aannemers of gespecialiseerde aannemers in verschillende functies.

Wat doe je?

Als middenkaderfunctionaris infra werk je aan projecten. Je verzamelt benodigde informatie en verwerkt deze volgens normen in tekeningen. Je overlegt met je leidinggevende en met andere werknemers. Verder controleer je tekeningen op juistheid, techniek, inhoud en of ze volledig zijn. Wanneer je onvolkomenheden tegenkomt, ben jij de persoon die dit moet melden.

Wat moet je kunnen?

In dit beroep moet je een proactieve houding hebben. Dit betekent dat je vooraf over voldoende informatie beschikt, voordat je beslissingen neemt. Je moet ook analytisch zijn. Je onderzoekt bijvoorbeeld of het verstandig is om ergens een rotonde aan te leggen. Jij als middenkaderfunctionaris infra kan jouw leidinggevende advies geven en jouw onderzoeksresultaten of tekeningen tonen. Zodat er een goede beslissing genomen kan worden om die rotonde daadwerkelijk aan te leggen.

Spreken de werkzaamheden van Middenkaderfunctionaris Infra je aan? Dan is dit beroep zeker iets voor jou!