Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw

Waar werk je?

Als middenkaderfunctionaris bouw en infra - verkeer en stedenbouw werk je bij overheidsinstellingen, toeleveranciers en aannemers. Ook kun je aan de slag bij ingenieurs en – architectenbureaus. Jij kunt de gebouwde omgeving en infrastructuur vorm geven, beheren, onderhouden en realiseren.

Wat doe je?

Als middenkaderfunctionaris bouw en infra - verkeer en stedenbouw werk je onder begeleiding van een leidinggevende aan onderdelen van projecten. Deze kunnen variëren in periode van ontwerp, voorbereiding, uitvoeren, beheer en onderhoud tot sloop. Je hebt te maken met collega’s, externe deskundigen, belanghebbenden en leveranciers. Verder controleer je tekeningen op volledigheid, tekentechnisch, inhoud en juistheid. Wanneer je onvolkomenheden tegenkomt moet je deze direct melden.

Wat moet je kunnen?

In dit beroep moet makkelijk ontwerptekeningen en technische kaarten kunnen lezen en begrijpen. Want jij bent de verantwoordelijke persoon die deze tekeningen en kaarten controleert. Je moet goed kunnen samenwerken met je collega's. Dit omdat je meewerkt aan projecten waar meerdere personen verantwoordelijk voor zijn.

Spreken de werkzaamheden van Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw je aan? Dan is dit beroep zeker iets voor jou!