Tuin- en Landschapsarchitect

Waar werk je?

In dit beroep worden twee professies, tuinarchitect en landschapsarchitect, gecombineerd. De meeste Tuin- en Landschapsarchitecten werken op freelance-basis of komen terecht bij een (advies)bureau dat zich bezighoudt met landschaps- en tuinarchitectuur. Ook de overheid (gemeente, provincie en rijksoverheid) behoort tot de mogelijke werkgevers. Afhankelijk van de grootte van een project werk je zelfstandig of in een team.

Wat doe je?

Opdrachtgevers schakelen de hulp van een Tuin- en Landschapsarchitect in vanwege de expertise op het gebied van ruimtelijke vraagstukken. Tuin- en Landschapsarchitecten geven namelijk op basis van o.a. geografie, ecologie, bodemkunde en omgevingspsychologie vorm aan de leefomgeving en openbare ruimte. Het onderwerp van de projecten is uiteenlopend. Zo kun je je bezighouden met het ontwerp van golfbanen of complete natuurgebieden, maar ook met groenzones in een stad. Je brengt allereerst de wensen en eisen van de opdrachtgever in kaart. Vervolgens ga je op onderzoek uit. Op basis van terreinverkenning, locatieanalyse, kaarten en beschikbare literatuur maak je een tekening of multimediaal ontwerp. Je gebruikt hiervoor meestal grafische software. Heb je je ontwerp af, dan volgt een presentatie van je ideeŽn aan de betrokken partijen. Zijn deze enthousiast, dan werk je je plannen verder uit. Eventueel kun je betrokken worden bij de uitvoering ervan.

Wat moet je kunnen?

Van een Tuin- en Landschapsarchitect wordt flink wat kennis verwacht. Je gebruikt je kennis over landschapsarchitectuur, stedenbouw, techniek, planologie, ecologie, natuur en milieu om met een goed doordacht ontwerp te komen voor de leefomgeving. Dat vereist naast kennis ook creativiteit en het vermogen je ideeŽn duidelijk uiteen te zetten. Bovendien word je regelmatig beperkt door wetten en regelgeving. Met samenwerken, adviseren en presenteren heb je geen enkele moeite.

Lijkt het je leuk om als Tuin- en Landschapsarchitect je bijdrage leveren aan het milieu en de stedelijke of landelijke leefomgeving en voldoe je aan de eisen? Misschien is dit beroep iets voor jou!

Verwante beroepen

  • Architect