Medewerker buitenruimte

Waar werk je?

Als medewerker buitenruimte werk je bij arbeidsorganisaties van de overheid, een stichting of werkzaam in de private sector die eigenaar is van bos en/of natuurgebied, groenvoorziening, waterschappen, aannemingsbedrijven of hoveniersbedrijven. Je voert jouw werkzaamheden voornamelijk uit op locatie. Voorbeelden van locaties waar jij je werkzaamheden verricht zijn een bos, natuurgebied, plantsoen, tuin en water(partijen). Je werkt vaak onder wisselende weersomstandigheden en hebt te maken met wisselende toestand van de bodem en seizoenen en moet rekening houden met bijzondere flora en fauna bij zowel het aanleggen als het onderhouden van de leefomgeving.

Wat doe je?

Je werkt uitvoerend, veelal in teamverband en op aanwijzing en begeleiding van de leidingevende en volgt de instructies op over de uit te voeren werkzaamheden en de bijbehorende handelingen. Je werkzaamheden zijn veelal routinematig of repeterend van aard. Wanneer je denkt dat het nodig is af te wijken van de instructies, overleg je dit met de leidinggevende. Ten opzichte van de klant/opdrachtgever heb je een informerende rol. Bij twijfel over te verschaffen informatie verwijs je door naar een meer ervaren collega of leidinggevende. Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen werk met betrekking tot het correct aanleggen en onderhouden van de leefomgeving, waarbij je rekening houdt met jouw eigen veiligheid en de veiligheid van de omgeving. Je bent medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de te plaatsen constructies en technische voorzieningen en de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wat moet je kunnen?

Je moet kunnen werken volgens gestelde kwaliteitsnormen met inachtneming van de wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en milieu. Daarnaast moet je een adequate inschatting van de situatie maken en op basis hiervan bepalen of je een onvoorziene werkzaamheid zelf kan uitvoeren of de leidinggevende moet inschakelen. Je bent klantgericht en publieksvriendelijk en werkt resultaatgericht, draagt zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu en werkt met respect voor de natuur. Van jou wordt verwacht dat jij je in contact met omwonenden/klanten/opdrachtgevers/publiek en collega’s weet te gedragen conform de maatschappelijk geldende normen en regels. Je werkt samen in een team en bent communicatief vaardig.

Spreken de werkzaamheden van Medewerker Buitenruimte je aan? Dan is dit beroep zeker iets voor jou!