Manager natuur en recreatie

Waar werk je?

Als manager natuur en recreatie werk je bij een overheidsorganisatie, een bedrijf in de private sector, een stichting of heb je een bedrijf. Je kan bijvoorbeeld aan de slag bij een hoveniersbedrijf, een adviesbureau of recreatiebedrijven. Je werkzaamheden vinden deels plaats op kantoor en deels op locatie. Dat kan zijn in een tuin, natuurgebied of op een recreatieterrein.

Wat doe je?

Het begint allemaal wanneer je een gesprek hebt met de opdrachtgever. Je brengt zijn of haar wensen in kaart en op basis daarvan ga je op zoek naar alle benodigde informatie voor het project. Heb je die, dan stel je een inrichtings-, beheers- of onderhoudsplan op.
Vervolgens doe je een terreinverkenning. Je bekijkt de mogelijkheden van het gebied en schat mogelijke problemen in. Daarna maak je een werkplan. Daarin staat onder andere wat gaat doen, hoe lang het project zal duren, de kosten en de materialen. Aansluitend maak je een planning, houdt die bij en bewaakt de voortgang van alle werknemers. Als laatste loop je de voltooide werkzaamheden na met alle betrokkenen. Een ander onderdeel van je werk is het zelf benaderen van klanten en mogelijke klanten.

Wat moet je kunnen?

Je moet beschikken over een flink verantwoordelijkheidsgevoel en enig organisatietalent. Je gaat immers over de voortgang en kwaliteit van het geleverde werk en leidt daarbij een aantal werknemers. Die werknemers moet je weten te motiveren. Daarnaast moet je klantgericht en initiatiefrijk te werk gaan.

Spreken de werkzaamheden van Manager Natuur en Recreatie je aan? Dan is dit beroep zeker iets voor jou!