Werkbegeleider zorgbedrijf plant

Waar werk je?

Als werkbegeleider zorgbedrijf plant werk je bij een primair en/of dienstverlenend bedrijf waar planten worden geteeld en waar zorgvragers agrarische werkzaamheden kunnen uitvoeren in het kader van ondersteunende begeleiding, maatschappelijke opvang, sociale activering of arbeidstoeleiding. Denk hierbij aan mensen met een indicatie voor een zorg- of leerwerktraject.

Wat doe je?

Jij zorgt voor structuur en regelmaat voor de zorgvragers en bepaalt welke werkzaamheden iemand kan doen. Hierin heb je een begeleidende rol. Jij houdt in je werk rekening met de kwetsbaarheid, voedselveiligheid en bederfelijkheid van groene producten en werkt zeer zorgvuldig. Voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geef jij uitleg over de te verrichten taken en bijbehorende procedures, (veiligheids)voorschriften, en de kwetsbaarheid van groene producten. Je controleert of de instructie wordt begrepen en herhaalt deze zo nodig. Je doet de werkzaamheden voor en zorgt ervoor dat het op de juiste manier wordt opgepakt. Jij bent degene die de zorgvragers stimuleert. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt voer je regelmatig gesprekken met de zorgvragers en registreer je belangrijke aspecten in het zorgplan/dossier. Tijdens de werkzaamheden houd je hen en de veiligheid nauw in de gaten. Waar nodig spreek je de zorgvragers aan op hun gedrag en signaleer je problemen.

Wat moet je kunnen?

Het is van belang dat je in moeilijke situaties altijd rustig blijft. Je toont geduld, bent stressbestendig en je houdt rekening met achtergrond, ziektebeeld, kwaliteiten, beperkingen, (ontplooiings)wensen en belastbaarheid van zorgvragers. Het komt er dus op neer dat je goed om kunt gaan met verschillende soorten mensen.

Spreken de werkzaamheden van Werkbegeleider Zorgbedrijf Plant je aan? Dan is dit beroep zeker iets voor jou!