Vakbekwaam medewerker teelt

Waar werk je?

Als vakbekwaam medewerker teelt werk je bij bedrijven die actief zijn in de binnen- of buitenteelt. Onder binnenteelt valt bijvoorbeeld de glastuinbouw. Het kan naast groenten ook gaan om bloembollen, potplanten, champignons of snijbloemen. In de buitenteelt gaat het om akkerbouw, bloembollenteelt, boom teelt, vollegrondgroentelteelt, fruitteelt en vaste plantenteelt.

Wat doe je?

Vooral in de buitenteelt spelen het weer en de vruchtbaarheid van de bodem een grote rol.
In de binnenteelt speelt de teeltoptimalisatie, klimaatbeheersing, waterverbruik en de computersturing een grote rol. Je bereeidt de teelt voor en verzorgt het. Andere taken waarmee je te maken krijgt zijn het verzorgen van de gewasbescherming, het oogsten en het verwerken van de oogst. Verder maak je machines gebruiksklaar en onderhoud je ze. Als vakbekwaam medewerker teelt werk je meestal zelfstandig en je stuurt medewerkers en seizoenskrachten aan.

Wat moet je kunnen?

In dit beroep moet je goed kunnen leidinggeven, omdat je op jouw beurt ook verantwoording moet afleggen aan de bedrijfsleider. Je ziet erop toe dat je collega's hun werk veilig en goed uitvoeren. Ook moet je nauwkeurig rapportages kunnen maken. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn van werkzaamheden op het gebied van reiniging of desinfectie.

Spreken de werkzaamheden van Vakbekwaam Medewerker Teelt je aan? Dan is dit beroep zeker iets voor jou!!