Milieukundig voorlichter

Waar werk je?

Als milieukundig voorlichter ben je in dienst bij een gemeente, het ministerie van LNV of een andere (semi-)overheidsinstelling. Daar geef je voorlichting aan groepen particulieren en ondernemers. Dit kan zowel op lokatie zijn als in een cursusruimte. Ook werk je op kantoor.

Wat doe je?

Milieukundig voorlichters helpen kennisachterstanden bij particulieren en ondernemers omtrent het milieu weg te werken. Als milieukundig voorlichter volg je hiervoor diverse methoden. Zo kan je op een leslokatie milieukundige cursussen geven, daarvoor cursusmateriaal ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld exposities of evenementen organiseren. Ook kan je denken aan het samenstellen van voorlichtingsbrochures, radio- en tv-spotjes en, in hoog tempo uitgroeiend tot de belangrijkste methode, internet en sociale media. Bij je taak hoort ook, de effectiviteit van de milieuvoorlichting meten en op grond hiervan je strategie aanpassen. Je volgt geregel bij- en nascholingscursussen om je milieukundige kennis op peil te houden.

Wat moet je kunnen?

Als milieukundig voorlichter moet je, vanzelfsprekend communicátief zeer vaardig zijn. Je moet je goed kunnen uitdrukken in woord en geschrift en het vermogen hebben, voor leken vaak ingewikkelde milieuproblemen op eenvoudige en kernachtige manier te verwoorden of, vaak effectiever, in afbeeldingen te vervatten. Verder moet je het prettig vinden om gedurende je hele loopbaan door te blijven gaan met leren.