Nurse Practitioner

Waar werk je?

Een nurse practitioner is in dienst van een ziekenhuis of andere medische instelling. Je werktijden zijn doorgaan regelmatig. Je behandelt patiŽnten; daarnaast werkt samen met artsen en ondersteunend medisch personeel zoals administratief personeel, laboranten, verpleegkundigen en dergelijke.

Wat doe je?

Een nurse practitioner is een HBO verpleegkundige die de tweejarige masteropleiding Advanced Nurse Practitioning heeft gevolgd. Je werk ligt in feite tussen dat van een verpleegkundige en arts in. Dat houdt in dat je diagnoses stelt en medische verrichtingen uitvoert, afhankelijk van je specialisme. Medische handelingen die je uit kan voeren zijn bijvoorbeeld middelzware ingrepen als lumbaalpuncties of aanleggen van infusen. Je hebt je eigen spreekuur en stelt-in overleg met artsen Ė diagnoses. Verder hoort bij je werk het nodige overleg, voorlichting aan patiŽnten en collega's en rapporteren aan de zorgmanagers.

Wat moet je kunnen?

Je kan goed luisteren, kan je goed inleven in patiŽnten zonder je professionele distantie te verliezen en bent integer. Verder is het van belang dat je zorgvuldig bent en ook in hoge mate zelfstandig kan werken. Zoals overal in de Nederlandse gezondheidszorg wordt er volop gepraat. Je moet dus niet op je mondje gevallen zijn. Verder wordt verwacht dat je je medische kennis op peil houdt.