Bedrijfsleider veeteeltbedrijf

Waar werk je?

Als bedrijfsleider veeteeltbedrijf kan je werken voor een agrarisch bedrijf, gedetacheerd zijn om een tijdelijke uitval van een veeteler op te vangen of werken als zelfstandig veeteler. Je werktijden lopen het hele jaar door, ook 's nachts als zich calamiteiten voordoen Je hebt o.m. contacten met leveranciers,veeartsen, agrarisch assistenten en, indien van toepassing, leidinggevenden.

Wat doe je?

Een bedrijfsleider veeteeltbedrijf voert het beheer over honderden tot duizenden stuks vee, zoals melkkoeien, varkens, pluimvee of slachtvee. De Nederlandse veeteelt is van groot economisch belang en ook van grote omvang, wat geregeld tot conflicten met omwonenden, milieuactivisten en dierenactivisten leidt. Jouw taak is je veestapel productief, gezond en winstgevend te houden. Het spreekt hierbij vanzelf dat je dieren op humane wijze worden gehouden. Veel voorkomende taken zijn: inkoop van fokvee, voeren, dagelijkse inspectie, melken met een melkrobot (bij melkvee), mestafvoer regelen, verkoop slachtvee, verkoop melk (bij melkvee), verkoop eieren (bij pluimvee), inkoop voer, inschakelen veearts bij ziekte, bijhouden mestboekhouding, bijhouden financiŽle boekhouding, contacten met leidinggevenden (indien van toepassing), aansturen van personeel, bijhouden agrarische vakliteratuur en vlees- en melkprijzen.

Wat moet je kunnen?

Een goede bedrijfsleider veeteelt is stabiel, nuchter, praktisch ingesteld en een harde werker. Je bent vindingrijk, kwantitatief sterk en nauwgezet. Je bent opgewassen tegen onregelmatige en lange werktijden en lichamelijk ook in staat tot zwaar werk. Je bent nauwgezet, hebt hart voor je dieren zonder sentimenteel te worden en hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent opgewassen tegen vaak urenlang achter elkaar eenzaam werken.