Technisch Leidinggevende

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als technisch leidinggevende geef je rechtstreeks leiding aan medewerkers in een technische omgeving, bijvoorbeeld in de elektrotechniek, installatietechniek, houtverwerkingsbedrijven, metaalindustrie enzovoorts.

Je bekijkt welke werkzaamheden moeten uitgevoerd worden, welke capaciteit er beschikbaar is en wat het te behalen resultaat moet zijn. Je gaat na welke materialen en middelen er nodig zijn en zorgt ervoor dat deze tijdig ter beschikking zijn. Je plant de werkzaamheden en verdeelt de taken onder je medewerkers. Je houdt rekening met geldende veiligheidsvoorschriften en vergunningen. Je staat je werknemers bij in hun taken en geeft hen de nodige instructies. Je overlegt met je medewerkers, laat hen meedenken over de manier waarop het werk gedaan moet worden en geeft feedback.

De technisch leidinggevende ziet erop toe dat de werkzaamheden verlopen volgens planning en dat er wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. Je zorgt voor het nodige onderhoud en herstelling van de gebruikte gereedschappen en middelen. Je communiceert met klanten, met leveranciers of met andere diensten van je bedrijf over eventuele problemen en opmerkingen. In gesprekken met klanten en leveranciers benut je eventuele commerciële kansen. Je houdt de nodige gegevens en documentatie (werkplannen, tekeningen, onderhoudsgegevens,…) bij en archiveert deze. Na beëindiging van het werk voer je een eindcontrole uit.

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding technisch leidinggevende leer je onder andere alles over leidinggeven, veiligheid en het productieproces. Leidinggeven in een technische omgeving wordt uitgebreid behandeld. Zo krijg je ook les in gesprekscoaching, teambuilding en time management.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Een mbo-opleiding op niveau-4 heet een middenkaderopleiding. Je studie duurt 3 of 4 jaar, dit verschilt per opleiding.

De toelatingseisen zijn voor een middenkaderopleiding iets anders dan voor mbo-opleidingen op de andere niveaus:

  • je hebt een diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg;
  • je hebt een diploma van een vakopleiding, dus mbo niveau 3, is meestal voldoende voor een mbo-studie op niveau 4;
  • je hebt een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) gedaan. (je kan dan bij sommige scholen beginnen aan een middenkaderopleiding);
  • een overgangsbewijs van de derde naar de vierde klas havo of vwo. (sommige scholen willen dat je een havodiploma hebt voor een mbo-opleiding op niveau 4, maar dat verschilt per school. Informeer hiernaar bij de school).

Kosten

Binnen het beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc.

  • Voltijd MBO (BOL):
Voor het studiejaar 2022/2023 is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 1.239,-.
Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.

  • Deeltijd MBO (BBL):
Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding niveau 1 en 2 (de assistent-, entree en basisberoepsopleiding) dan is het lesgeld voor 2022/2023 € 258,-..

Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding niveau 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding) dan is het lesgeld voor 2022/2023 € 624,-.

Deze bijdrage verschilt per school. Het wettelijk les- en cursusgeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Verder leren

Wil je verder studeren? Na deze niveau-4 middenkaderopleiding kun je doorstromen naar een HBO studie aan een Hogeschool.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Als technisch leidinggevende wordt van je verwacht dat je mensen direct kunt aansturen. Je moet het werk kunnen organiseren en taken delegeren aan je medewerkers, waarbij jij de verantwoordelijkheid draagt. Goed kunnen communiceren en duidelijkheid en discipline uitstralen is een vereiste. Je bent sociaal vaardig in de omgang met klanten en leveranciers en je herkent commerciële kansen. Uiteraard ben je technisch uitstekend op de hoogte van alles wat met je vakgebied te maken heeft. Je moet complexe problemen zelfstandig kunnen oplossen, durven beslissingen te nemen en hiervoor de verantwoordelijkheid dragen. Je hebt oog voor veiligheidsaspecten en grijpt in bij situaties die mogelijk gevaarlijk zijn.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Amersfoort - MBO Amersfoort BOL BBL
Amersfoort - Hoornbeeck College BOL BBL
Amsterdam - HMC Amsterdam BOL BBL
Apeldoorn - Aventus BOL BBL
Apeldoorn - Aventus Engineering / Mechatronica BOL BBL
Arnhem - Rijn IJssel BOL BBL
Beverwijk, Hoofddorp - ROC Nova College BOL BBL
Breda - Curio BOL BBL
Den Bosch - Koning Willem I College BOL BBL
Den Haag - ROC Mondriaan BOL BBL
Doetinchem - Graafschap College BOL BBL
Dordrecht - Da Vinci College BOL BBL
Eindhoven, Helmond - Summa College BOL BBL
Groningen - Alfa College BOL BBL
Groningen - Noorderpoort BOL BBL
Heerenveen - Friesland College BOL BBL
Heerhugowaard - ROC Horizon College BOL BBL
Hengelo, Almelo - ROC van Twente BOL BBL
Leiden - mboRijnland BOL BBL
Nieuwegein - ROC Midden Nederland BOL BBL
Nijmegen - ROC Nijmegen BOL BBL
Rotterdam - HMC Rotterdam BOL BBL
Rotterdam - Techniek College Rotterdam BOL BBL
Tilburg - ROC Tilburg BOL BBL
Veghel - ROC de Leijgraaf BOL BBL

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.