Agogisch medewerker GGZ

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als agogisch medewerker GGZ werk je in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Je werkt met cliënten van verschillende leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking. Tevens kunnen cliënten chronische ziekten of problemen hebben, zoals ouderdomsziekten, psychiatrische ziekten of stoornissen, verslavingsproblemen en gedragsproblemen.

Opleidingsinhoud

Bij de opleiding agogisch medewerker GGZ (geestelijke gezondheidszorg) leer je ziektebeelden en verschillende gedragsstoornissen kennen. Je leert welke medicijnen welk effect hebben en hoe je met methodes de beste begeleiding kan bieden. Om dit goed te laten verlopen leer je zorgplannen maken en gespreksvoering.

Kosten

Binnen het beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijd BOL:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 1.168,- Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.

  • BBL en Deeltijd BOL:
Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2), dan is het cursusgeld voor 2019/2020 € 243,-. Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding (niveau 3 en 4) dan is dit € 588,-.

Verder leren

Nadat je deze opleiding succesvol heb afgerond kun je doorstromen naar het hbo.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je bent betrokken bij de cliënten om hen vraaggericht te ondersteunen. Je bent empathisch, assertief en integer. Je beschikt over kennis en vaardigheden om de cliënten ondersteuning te bieden bij het dagelijks functioneren. Je kunt bij calamiteiten snel ingrijpen en creatief oplossingen bedenken.

Je biedt cliënten ondersteuning bij onder andere persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en bij dagbesteding. Met de ondersteuning die je de cliënt biedt, probeer je het herstelproces te verbeteren, de zelfredzaamheid te vergroten en de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren bij de dagelijkse bezigheden. Om dit te bereiken help je bij het opstellen van het ondersteuningsplan.

Naast het ondersteunen van cliënten, informeer en stimuleer je naastbetrokkenen. Hiermee leer je hen omgaan met de geestelijke of lichamelijke problemen van de cliënt. Je bouwt een samenwerkingsrelatie op en leert de naastbetrokkenen omgaan met problemen in het dagelijks leven van de cliënt. Je licht naastbetrokkenen in over bepaalde problematiek en de mogelijkheden om dit aan te pakken.

Als agogisch medewerker GGZ heb je de dienstverlening zodanig georganiseerd, dat de kwaliteit, continuïteit en eenduidigheid bij collega’s en in de dienstverlening gewaarborgd zijn. Buiten deze coördinatie begeleidt je nieuwe collega’s, stagiaires en vrijwilligers.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Alkmaar, Hoorn - ROC Horizon College BOL BBL
Almelo, Hengelo - ROC van Twente BOL BBL
Almere - ROC van Flevoland BOL BBL
Amersfoort - MBO Amersfoort BOL BBL
Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen, Rotterdam - Hoornbeeck College BOL BBL
Amsterdam - ROC van Amsterdam BOL BBL
Arnhem - Rijn IJssel BOL BBL
Assen - Drenthe College BOL BBL
Den Haag - ROC Mondriaan BOL BBL
Nijmegen - ROC Nijmegen BOL BBL
Roermond, Venray - Gilde Opleidingen BOL BBL
Rotterdam, Poortugaal - Albeda BOL BBL
s-Hertogenbosch - Koning Willem I College BOL BBL
Zoetermeer - mboRijnland BOL BBL

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.