Financieel administratieve beroepen

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De administrateur werkt in het algemeen zelfstandig, soms ook in opdracht, aan taken met enige complexiteit op een administratie van een bedrijf of instelling of bij een accountants- of administratiekantoor. De werkzaamheden worden meestal verricht vanuit een back-office, maar er zijn ook externe contacten.

Als administrateur bij bedrijven, instellingen, accountants- en administratiekantoren voer je financieel administratieve werkzaamheden uit, die er toe leiden dat het bedrijf, de instelling of de klant inzicht heeft in de financiële positie en de daarbij behorende rechten en plichten, nu en in de nabije toekomst. Hierdoor kan het management van een bedrijf of instelling beslissingen nemen in de bedrijfsvoering en voldoen aan de eisen voor verantwoording aan interne belanghebbenden zoals een holding, een raad van commissarissen of een raad van
toezicht en externe belanghebbenden, zoals banken, externe toezichthouders (bijv. DNB, AFM), de belastingdienst, aandeelhouders en andere stakeholders.

Opleidingsinhoud

De naam zegt het eigenlijk al, je gaat alles leren over financiën. Je leert over leningen, kredieten en verzekering. Tijdens de opleiding leer je hoe jij je hoofd koel houdt tijdens moeilijke vraagstukken. Je zult vooral veel advies geven en met je klant in gesprek gaan om vervolgens tot een passende oplossing te komen. Je leert hoe je de informatie op de juiste manier verwerkt en gegevens strikt bijhoudt.
Naast de verdieping in de financiële wereld, krijg je ook een aantal basisvakken. Dit zijn onder andere Nederlands en burgerschap.

Kosten

Binnen het beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc.

  • Voltijd MBOL):
Voor het studiejaar 2021/2022 is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 608,-.
Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.

  • Deeltijd MBO (BBL):
Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding niveau 1 en 2 (de assistent-, entree en basisberoepsopleiding) dan is het cursusgeld voor 2021/2022 € 126,00.

Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding niveau 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding) dan is dit voor 2021/2022 € 306,-.

Deze bijdrage verschilt per school. Vanwege de coronamaatregelen is het wettelijk collegegeld in het studiejaar 2021/2022 eenmalig 50% lager. Het wettelijk les- en cursusgeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je verricht als administrateur werkzaamheden standvastig, past de regels en voorschriften toe en je moet daarvoor voldoende zeker zijn van je vakkennis. De administrateur voert zijn taken uit met een kritische houding. Je vraagt je altijd af of de informatie die je ziet geautoriseerd, juist, volledig en tijdig is. Je controleert eigen werk en dat van anderen systematisch. Je blijft dit geconcentreerd doen, ook als de werkomstandigheden minder gunstig zijn. Je beschikt over cijfermatig inzicht en begrijpt waarom je bepaalde handelingen verricht. Je bent vaardig met (boekhoudkundige) software, je hebt interesse in het vakgebied en je wil je daarin blijven ontwikkelen.

De administrateur is in staat om altijd zorgvuldig om te gaan met gegevens. Je werkt met vertrouwelijke bedrijfsinformatie en je bent soms ook op de hoogte van privé-gegevens. Van jou wordt verwacht dat je op integere wijze omgaat met de toevertrouwde informatie. Je bent je ervan bewust van de gevolgen van niet toegepaste regelgeving voor het bedrijf. Van de administrateur wordt verwacht dat hij altijd integer is en situaties goed beoordeelt.

Tot je taken behoren onder andere het controleren en bewerken van dagboeken of debiteuren en crediteuren beheer. Ook verricht je werkzaamheden ten behoeve van de periodeafsluiting en de belastingaangifte.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Den Helder - ROC Kop van Noord-Holland BOL BBL
Hilversum - ROC van Amsterdam BOL BBL
Hilversum - MBO College Hilversum (ROC van Amsterdam) BOL BBL
Lelystad, Lelystad - ROC van Flevoland BOL BBL
Oss, Veghel - ROC de Leijgraaf BOL BBL
Rotterdam-Centrum , Rotterdam-Oost, Spijkenisse - Zadkine BOL BBL
s-Hertogenbosch - Koning Willem I College BOL BBL

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.