Sociaal werk

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Tijdens je studie Sociaal werk moet je kiezen of je na je studie als Sociaal cultureel werker of als Sociaal maatschappelijk dienstverlener aan de slag wilt.
Als Sociaal cultureel werker kan je aan de slag gaan bij de gehandicaptenzorg, de maatschappelijke opvang, organisaties die zich bezighouden met kunst, cultuur en amusement en educatie, buurthuizen en buitenschoolse opvang.
Als Sociaal maatschappelijk dienstverlener kun je aan het werk gaan binnen welzijnsinstellingen, gemeenten, gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en bij organisaties voor maatschappelijke opvang of algemeen maatschappelijk werk.
Met het Sociaal werk breng je tussen verschillende soorten groepen mensen verbindingen tot stand.
Je werkt bijvoorbeeld aan de verbetering in een wijk. Je probeert de mensen zo ver te krijgen dat ze gaan participeren in de maatschappij.

Opleidingsinhoud

Je bent sociaal, zorgzaam en altijd geïnteresseerd in de mensen in je omgeving. Een praatje maken gaat jou makkelijk af en hulp aanbieden waar nodig is voor jou vanzelfsprekend. Een sociaal werker zet zich in voor mensen. Dit kunnen ouderen zonder sociaal netwerk zijn, maar ook probleemjongeren of asielzoekers. Alle lagen van de maatschappij kunnen bij een sociaal werker terecht. Binnen de opleiding sociaal werk leer je op welke manieren je het beste kunt omgaan met doelgroepen en zul je ook algemene vakken krijgen. Je ontdekt je eigen krachten en sterktes die nodig zijn als sociaal werker.

Kosten

Binnen het beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc.

  • Voltijd MBO (BOL):
Voor het studiejaar 2022/2023 is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 1.239,-.
Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.

  • Deeltijd MBO (BBL):
Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding niveau 1 en 2 (de assistent-, entree en basisberoepsopleiding) dan is het lesgeld voor 2022/2023 € 258,-..

Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding niveau 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding) dan is het lesgeld voor 2022/2023 € 624,-.

Deze bijdrage verschilt per school. Het wettelijk les- en cursusgeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Als Sociaal werker los je de vraagstukken die er zijn op, samen met de burgers. Je doet dit door te werken vanuit de wijkaccomodaties. Deze hebben steeds vaker een niet gebonden karakter. Je organiseert allerlei activiteiten op het gebied van cultuur, kunst, sport en spel. Je werkt voor mensen van alle leeftijden die in een achterstandsituatie zitten. Je zorgt ervoor dat hun leven leuker wordt.
Wanneer je te werk gaat als Sociaal maatschappelijk dienstverlener zal je gaan helpen op het gebied van zelfredzaamheid. Ook het vergroten van de zelfstandigheid is belangrijk net als de participatie van de cliënten. Je zal de juiste voorlichting moeten geven over de regelingen en voorzieningen die er zijn. Je helpt de mensen de weg te vinden in de huidige maatschappij.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Alkmaar, Hoorn - ROC Horizon College BOL BBL
Almelo - ROC van Twente BOL BBL
Eindhoven - Summa College BOL BBL
Zwolle - Landstede MBO BOL BBL

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.