Hogeschool Inholland

AD Tuinbouwmanagement

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De Associate degree Tuinbouwmanagement leidt je op tot junior vakman die in staat is de processen in de glastuinbouw op hoofdlijnen te managen. De kern van de Ad Tuinbouwmanagement is "kennis & praktijk". Tijdens de opleiding ligt de focus op het verzamelen van kennis en ervaring van het aansturen van een tuinbouwbedrijf. De opleiding heeft een sterk bedrijfskundig karakter.
Het tweejarig programma Associate degree Tuinbouwmanagement biedt jou de mogelijkheid om in relatief korte tijd een hbo-diploma te behalen. Werk je al enige tijd in de tuinbouw? Dan biedt de tweejarige opleiding Ad Tuinbouwmanagement een verdieping.

De Associate degree Tuinbouw Management richt zich met name op de voedings- sierteelt in Nederland.

De Nederlandse tuinbouw is een internationaal georiënteerde sector. Daarom wordt de Ad Tuinbouwmanagement zowel het in Nederlands als het in Engels aangeboden.

Opleidingsinhoud

Elk studiejaar is opgebouwd uit vier perioden van tien weken waarin je verschillende thema's of een praktijkgedeelte volgt. Elk thema is een afgerond geheel van:
 • hoor- en werkcolleges,
 • gastcolleges,
 • projectonderwijs,
 • practica,
 • excursies,
 • werk- en projectgroepen
Je werkt in groepjes aan praktijkopdrachten (meestal met externe opdrachtgevers) of zoekt met elkaar een oplossing voor een praktijkprobleem. Daarnaast volg je trainingen en bereid je je voor op college of projecten.

Studiebegeleiding
Iedere student heeft gedurende zijn studie een eigen coach. Deze coach bespreekt per periode de stand van zaken en de vorderingen met de student. De coach is ook vraagbaak bij eventuele knelpunten en kan de student veelal doorverwijzen naar de collega's die mogelijk een antwoord op de betreffende vraag hebben.

Hogeschool Inholland Delft is een relatief kleine hogeschool waar het goed toeven is. Door de korte lijnen verloopt de communicatie met de docenten goed. Docent en student weten elkaar altijd te vinden. Bij onze tuinbouwopleidingen spreken wij af dat wij (docent+student) een aantal jaren samen optrekken om tot een mooie afronding met een wel verdiend diploma te komen.

Studiebelasting:
De Associate degree Tuinbouwmanagement van Hogeschool Inholland Delft is een tweejarige opleiding in voltijd. Elk studiejaar is verdeeld in vier perioden van tien weken. Per studieweek moet je rekenen op een gemiddelde studiebelasting van veertig uur. Het eerste jaar ben je veel op school. Deze tijd besteed je onder meer aan:
 • colleges,
 • begeleid werken,
 • trainingen,
 • projecten,
 • groepsopdrachten,
 • zelfstudie,
 • gastcolleges en excursies,
 • werkveldbezoeken.
In het tweede jaar loopt je minimaal 3 dagen stage per week bij een tuinbouwbedrijf. Met een normale studie-inspanning kun je de opleiding in twee jaar afronden.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Opleidingsduur

2 jaar

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding (VTO):
Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijke collegegeld € 2.143,-.
Voor het studiejaar 2021-2022 is dit € 1.084,- (Vanwege de coronamaatregelen is het wettelijk collegegeld in het studiejaar 2021-2022 eenmalig 50% lager).

 • Deeltijd (DTO) of duale opleiding (DUA):
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2020/2021 tussen de € 1.276,- en de € 2.143,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na het behalen van een associate degree-opleiding kun je een hbo-bacheloropleiding doen. Vaak kun je de hbo-bacheloropleiding in een verkort traject volgen.
Ook kun je met een associate degree-diploma doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.