Capabel Onderwijs

MBO Beveiliger 3 - Verkort MBO

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Beveiligers werken voor een groot aantal verschillende particuliere of publieke organisaties. Je kan werken bij een beveiligingsorganisaties waarbij je de beveiliging van objecten uitvoert of via je werkgever geplaatst worden bij een opdrachtgever (zorginstelling, winkelcentrum e.d.). Typerend voor beveiligingswerkzaamheden is dat er een vergunning nodig is om te mogen werken of BPV (stage) uit te voeren. Als Beveiliger 3 treed je coördinerend op bij calamiteiten/ incidenten, ondersteun je collega`s, stel je kwetsbaarheidsanalyses en (werk)instructies op en evalueer je werkzaamheden en de uitvoering daarvan.

Beveiliger N3 omvat zowel Beveiliger 2 als Beveiliger 3. Capabel heeft de opleiding Beveiliger N3 zo ingericht dat je eerst Beveiliger 2 behaald met een Certificaat Beveiliging B 25690 of een mbo-diploma Beveiliger 2 25690. Op basis van je vooropleiding kan je vrijstelling krijgen.

Opleidingsinhoud

In 12 maanden je diploma
Uniek aan onze opleiding Beveiliger 3 is de korte studieduur en dat je op elk gewenst moment met de opleiding kan starten en jij je eigen studietempo bepaalt. Je kan in 8-12 maanden je diploma halen en hierna direct aan de slag!

De opleiding MBO Beveiliger 3 bestaat uit de volgende modules:

Beroepsgerichte (theorie)modules
 • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
 • Specifiek rapporteren basis en Doelmatig optreden basis
 • Beroepsgericht Engels
 • Analyse en instructie

MBO modules
 • Nederlands niveau 2F
 • Rekenen niveau 2F
 • Loopbaan en Burgerschap

Keuzedelen
Bovenop het basisdeel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Beveiliger 3 bieden wij de volgende pakketten aan:

Pakket 1:
Cameratoezicht
Winkelbeveiliging
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

Pakket 2:
Cameratoezicht
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers
Basiskennis beveiliging in de zorg

Pakket 3:
Winkelbeveiliging
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers
Basiskennis beveiliging in de zorg

Stage/beroepspraktijkvorming (BPV)
Beroepspraktijkvorming (stage) is een verplicht onderdeel van de opleiding Beveiliger 3. Je dient gedurende de opleiding te werken bij of stage te lopen bij een daarvoor erkend leerbedrijf. Wanneer je de opleiding volgt via de 3e leerweg (Thuisstudie of FL+), dan mag dit werk of stage op ieder gewenst moment gestart worden. Je werkt daarnaast aan opdrachten die met dat werk of stage te maken hebben. Voor het zoeken naar een geschikte stageplaats kun je terecht op stagemarkt.nl. Bij aanvang van de stage ontvang je een tijdelijke pas die 1 jaar geldig is. Binnen de looptijd van deze pas moet je het diploma halen. In de BPV maak je de opdrachten in het, door de branche verplichte, praktijkwerkboek. Je praktijkbeoordelaar van de BPV beoordeelt de opdrachten. De BPV wordt afgesloten met een verklaring van het leerbedrijf en Capabel, deze moet tenminste voldoende zijn. Als je BPV afgerond is kan je de praktijkexamen afleggen bij SVPB. Alleen voor BBL geldt een verplicht minimum aantal BPV uren (700), geaccordeerd door BPV. Voor de overige opleidingsvarianten geldt dat je ongeveer 640 uren BPV nodig hebt.

Doel van de opleiding
Een Beveiliger 3
 • Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen
 • Voert toegangs- en uitgangscontroles uit
 • Voert surveillance en controles uit
 • Treedt repressief op
 • Treedt op bij ongewenst gedrag
 • Houdt verdachten aan
 • Voert dienstverlenende taken uit
 • Handelt proactief op normafwijkend gedrag
 • Coördineert bij calamiteiten/incidenten
 • Ondersteunt collega’s bij de uitvoering van werkzaamheden
 • Voert eenvoudige werkzaamheden op het gebied van de dienstuitvoering uit
 • Past de Engelse taal in de context van het beroep toe
 • Levert een bijdrage aan de borging van de kwaliteit bijvoorbeeld door middel van evaluaties en het opstellen van analyses en instructies
 • Stuurt collega’s situationeel aan

Examens*
 • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie (SVPB)
 • Analyse en Instructie (SVPB)
 • Beroepsgericht Engels (SVPB)
 • Praktijkopdrachten Situationeel aansturen (SVPB)
 • Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit (SVPB)
 • De examens (en de betaling van de examineringen) van het beroepsgerichte deel worden door de - exameninstelling SVPB afgenomen.

Het examen voor Nederlands bestaat uit twee delen, een (landelijk) centraal examen en een instellingsexamen. Het examen voor Rekenen is een (landelijk) centraal examen
De keuzedelen worden geëxamineerd door een externe exameninstellingen (onder andere de SVPB).

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Kijk op onze website voor meer informatie.

Kosten

Lesgeld in termijnen: 10 termijnen van € 187,-
Lesgeld ineens: € 1.683,-
Examens: € 1,114,-
Leermiddelen en (online) boekenpakket: € 175,-
Inschrijfgeld: Inclusief

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

In de opleiding krijg je beroepsgerichte modules. Je leert toegangs- en uitgangscontroles en surveillances uit te voeren, hoe op te bij ongewenst gedrag. En hoe je verdachten moet aanhouden en optreden bij incidenten. Daarnaast leer je dienstverlenende taken uit te voeren, service en hulp te bieden en baliewerkzaamheden uit te voeren. Je leert samen te werken met instanties, organisatie opdrachtgevers, leidinggevenden en collega’s. Je leert werkzaamheden te plannen, coördineren en evalueren. En hoe je tekortkomingen signaleert en verbeteringen voor kunt stellen. Je leert collega’s te coachen, neemt besluiten, overtuigt en bemiddelt. Daarnaast heb je nog een aantal MBO-modules als Nederlands, rekenen en burgerschap. Voor deze opleiding kies je ook nog 3 keuzedelen. Keuzedelen vergroten je arbeidsmarktkansen en doorstroom naar een vervolgopleiding.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.