Capabel Onderwijs

Biologisch Medisch Analist - verkort MBO

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als biologisch-medisch analist heb je belangrijk en verantwoordelijk werk op het gebied van veiligheid en gezondheid. Na een gedegen planning en voorbereiding doe je gespecialiseerd onderzoek naar bloed (hematologisch), weerstand (immunologisch) of bacteriën (microbiologisch). Je registreert het onderzoeksmateriaal, je beoordeelt de onderzoeksresultaten en rapporteert hierover. Je werkt samen in een team en zorgt ervoor dat je werkomgeving en apparatuur netjes en hygiënisch zijn.
Kortom, je onderzoekt mensen, dieren of planten. In een laboratorium onderzoek je bijvoorbeeld weefsel, bloed, DNA, urine of ontlasting en analyseer je en rapporteer je of er bepaalde stoffen in voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn vetten, suiker, ijzer of hormonen, maar ook bacteriën, schimmels, virussen of chemische stoffen. Jouw onderzoeken zijn een belangrijke basis voor de veiligheid en volksgezondheid en dragen misschien wel bij aan het maken van een nieuw geneesmiddel.

KORTE MBO OPLEIDING
Uniek bij onze opleiding MBO Biologisch Medisch Analist is de korte studieduur. Je kunt in 15 maanden (52 lesweken) je diploma halen. Dan kun je direct aan de slag. Dat bedoelen we nou met kort & krachtig! En met 4 startmomenten per jaar én 10 locaties verspreid door het land kun je starten wanneer het je uitkomt.

Wij zijn ons ervan bewust dat je opleiding een investering in je toekomst is. Daarom zijn onze MBO opleidingen erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt.

Er is 1 vaste lesdag per week op school. De overige tijd besteed je aan zelfstudie, e-learning en stage of werkervaring. De vaste schooldag is erg handig voor je eigen weekindeling. De (BOL) opleidingen van Capabel voldoen aan de eisen die de wet studiefinanciering hier aan stelt.

Opleidingsinhoud

Je korte MBO opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en de keuzedelen. Deze onderdelen zijn opgedeeld in vijf overzichtelijke blokken van elk tien weken. Het basisdeel en het profieldeel bevatten alle kennis en vaardigheden voor de beroepsgroep in het algemeen en het beroep van begeleider gehandicaptenzorg in het bijzonder. Met de keuzedelen kan jij je specialiseren en onderscheiden.

FLEXIBEL STUDEREN
Bij Capabel ga je slechts 1 dag per week naar school. Je krijgt les van betrokken docenten die de praktijk goed kennen, omdat ze meestal zelf ook in het werkveld werkzaam zijn. Zo zijn de lessen levendig en actueel. Op school krijg je theorielessen die volledig aansluiten bij de praktijk en praktijklessen die weer helemaal aansluiten bij de theorie. Wat je hebt geleerd kun je dus meteen toepassen.

Bij Capabel volg je een verkorte MBO opleiding, intensieve begeleiding door een docent is bij ons vanzelfsprekend. Niet alleen tijdens je wekelijkse klassikale en online les, maar ook tijdens je zelfstudie word je actief begeleid door onze docenten. De online leeromgeving is interactief, met duidelijke uitleg en voorbeelden en diverse webinars per onderwerp.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Kijk op onze website voor meer informatie.

Kosten

Lesgeld in termijnen: 15 termijnen van € 519,-
Lesgeld ineens: € 7.007,-
Leermiddelen en (online) boekenpakket: € 496,-
Examens: inclusief
Inschrijfgeld: € 85,-

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.