Vonk

SW5 Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart

Algemene informatie over de cursus

Vind je het leuk om mensen aan te sturen, maar kun je daarnaast ook goed samenwerken? Kun je er mee omgaan als dingen anders lopen dan verwacht en kun je daadkrachtig handelen bij calamiteiten? Lijkt het je leuk om te varen en vind je het niet erg om langere tijd van huis te zijn? Dan is de opleiding voor visserij officier iets voor jou.

De visserij officier werkt als stuurman/scheepswerktuigkundige op kleine vissersvaartuigen en kan zich na aanvullende scholing specialiseren als stuurman of werktuigkundige op alle vissersvaartuigen.

De Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW5 (niveau 3)
De Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW5 loopt wacht op de brug en controleert daarbij of het vaartuig de goede koers houdt en of er obstakels zijn. Hij voert de navigatie en manoeuvreert het vaartuig. Daarnaast geeft hij leiding aan de visvangst. Hij geeft vanaf de brug instructies ten behoeve van de visvangst en werkt eventueel ook mee aan dek bij het binnenhalen en verwerken van de vis. Verder zorgt hij voor het onderhoud van het materiaal aan dek en voert hij onderhoudsactiviteiten in de machinekamer uit. Op termijn kan de Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW5 ook de functie van schipper uitoefenen. Dan heeft hij de algehele leiding en draagt hij de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken aan boord. De Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW5 kan zich specialiseren op niveau 4 tot stuurman alle vissersvaartuigen of tot Werktuigkundige alle vissersvaartuigen W4.

Werken in de zeevisvaart
De visserij officier is werkzaam in de trawler- of kottervisserij. Trawlers vissen wereldwijd. De tijd die op zee wordt doorgebracht, is afhankelijk van de vangst en varieert van 3 tot 6 weken. Aan boord van een trawler wordt de vis direct verwerkt.

De kottervisserij is onder te verdelen in twee deelsectoren: kustvisserij en zeevisserij. De tijd die op zee wordt doorgebracht is 1 tot 3 weken. De kottervisserij bestaat voor een groot deel uit eenmansbedrijven. De schipper/eigenaar vormt met zijn bemanningsleden vaak een maatschap. Vanwege de kleine bemanning van een kotter is de functiedifferentiatie van de beroepen op een kotter kleiner dan op een trawler.

Inhoud van de cursus

Van een beginnend visserij officier wordt verwacht dat hij:
 • het vaartuig reisklaar maakt;
 • de navigatieroute uitzet;
 • het vaartuig manoeuvreert;
 • navigatiewacht loopt;
 • vis opspoort, vangt en verwerkt;
 • adequaat handelt in nautische noodsituaties en bij calamiteiten;
 • onderhoud en reparaties uitvoert;
 • de voorraad beheert;
 • leiding geeft aan een aantal bemanningsleden;
 • aan boord verblijft en werkt.

De opleiding bevat de volgende vakken/kerntaken:
 • Navigatie op vissersschepen
 • Vangt en verwerkt vis op vissersvaartuigen.
 • Beheren van het technisch bedrijf.
 • Zorgdragen voor het onderhoud op vissersvaartuigen
 • Zorgdragen voor de bedrijfsvoering op vissersvaartuigen.

Alsmede de algemene vakken:
 • Nederlands
 • Rekenen/wiskunde
 • Engels

Naast de opleiding dient u nog de volgende certificaten te behalen (de kosten van deze cursussen zijn niet in de prijs van de opleiding opgenomen):
 • Basic Safety Fisheries (via DHTC)
 • Medical First Aid en Medical Care
 • Security Awareness training (ISPS) STCW certificaat (of SSO)
 • Designated Security Duties (ISPS) STCW certificaat (of SSO)
 • Marcom B
 • Visserijkunde I, II en III (de kosten voor deze studieonderdelen zijn wl bij de prijs inbegrepen)

Vaartijd
Een stage van 360 dagen maakt onderdeel uit van de opleiding Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart (SW5). Hiervoor moet een stageboek worden bijgehouden.

Na goedkeuring van het stageboek kan men in aanmerking komen voor het schooldiploma Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart (SW5). Vervolgens kan men bij het kenniscentrum KIWA een vaarbevoegdheid aanvragen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Personen van 23 jaar en ouder die de visserij willen beoefenen in een gebied buiten zeegebied I.

Duur van de cursus

DMits u in het bezit bent van diploma SW6: 1 cursusjaar (september t/m juli) en een stage van 360 dagen.

Kosten van de cursus

Voor meer informatie http://www.onderwijsgroepnwh.nl.

Bijzonderheden

Voor meer informatie over de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met de afdeling bedrijfsopleidingen, telefoon [klik hier voor het telefoonnummer] .

Plaatsen / leslocaties

Den Helder

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.