Profit opleidingen

Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) niveau 3 en 4

Particuliere opleiding
C12013553
SPW 3 duurt 12 maanden, SPW 4 duurt 18 maanden.
MBO
€ 5.035,00

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Het beroep
Sociaal Pedagogisch Werk speelt een noodzakelijke rol in onze samenleving.
Nu, maar ook vroeger. In iedere tijd zijn er kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die niet, of niet volledig thuis kunnen wonen en hulp nodig hebben.
Degenen die deze hulp op professionele wijze geven, worden sociaal pedagogisch werkers genoemd.
Ook het werk van de leid(st)er in de Kinderopvang en van klasse- en onderwijsassistent valt onder de overkoepelende naam Sociaal Pedagogisch Werk. SPW richt zich dus ook op het 'gewone' verzorgen en opvoeden.
De essentiële taak van de SPW-er is het begeleiden/opvoeden van de persoon in zijn gewone leven in de instelling.
Daar ligt het vertrekpunt om meer te gaan doen, om meer te gaan betekenen.
De persoonlijkheid van de SPW-er is in de begeleiding/opvoeding het belangrijkste instrument. Anderen kunnen helpen betekent zelf kunnen open staan en invoelen, eerlijk, echt en betrouwbaar zijn, structuur kunnen bieden, kunnen en willen samenwerken, kracht hebben, optimistisch en stimulerend zijn en vooral naar jezelf kunnen kijken.

De doelgroepen
Het werkveld bestaat uit een brede variatie aan doelgroepen.
-Kinderen die een kindercentrum bezoeken. Centra zijn o.a.: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang;
-Kinderen/jongeren die in een moeilijke opvoedingssituatie leven en daarom uit huis geplaatst worden;
-Ouderen in verzorgingscentra;
-Volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek;
-Verstandelijk gehandicapten;
-Lichamelijk gehandicapten;
-Kinderen van schippers die vanwege het volgen onderwijs niet op het schip kunnen wonen;
-Kinderen uit het speciaal- en het basisonderwijs;
-Dak- en thuislozen;
-Asielzoekers.

Opleidingsinhoud

De opleiding
De opleiding tot SPW-er kan volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) op niveau 3 en 4 gevolgd worden. Niveau 3 richt zich op Kinderopvang, Gehandicaptenzorg en Basisonderwijs. Niveau 4 richt zich op Woonbegeleiding en Activiteitenbegeleiding.

Profit verzorgt een verkort opleidingstraject; SPW niveau 3 in 12 maanden en SPW 4 in 18 maanden.
SPW3 bestaat uit 2 volledige fasen en een trimester (korte fase van 6 weken). SPW4 bestaat uit 3 volledige fasen.
Tijdens de eerste twee fasen zijn de opleidingsgroepen van SPW 3 en van SPW 4 geïntegreerd. Je leert over alle doelgroepen van SPW. Profit onderscheidt zich hierin van andere opleidingsinstituten.
Na deze twee fasen vervolgen SPW 3 en SPW 4 studenten hun opleiding in de door hen gekozen differentiatie. Dit betekent dat je je uitsluitend richt op je eigen doelgroep. Een specialisatie dus.

SPW4 Plus
Het kan zijn dat je interesse uitgaat naar het volgen van beide differentiaties van SPW4. Profit biedt de mogelijkheid om beide differetiaties te volgen.
Als enige opleider in Nederland kent Profit ook de mogelijkheid van het kiezen van een beroepsvariant: SPW Psychologie, SPW Pedagogiek en SPW Management.
Deze varianten zijn een aanvulling op de reguliere opleiding SPW 4. De beroepsvariant SPW Psychologie richt zich op verdieping in het gedrag van mensen.
De beroepsvariant SPW Pedagogiek richt zich op verdieping in de levensfasen van de mens en de begeleiding ervan. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
De beroepsvariant SPW Management richt zich op het kunnen functioneren in het midden management van welzijnsorganisaties.
Dus aandacht voor management-theorie, management-vaardigheden en persoonlijke effectiviteit.

Beroepspraktijkvorming
Naast de lessen leer je tijdens de volledige opleidingsduur in de praktijk. Dus direct vanaf de start van de opleiding dien je een stage- of werkinstelling te hebben. De praktijk wordt officieel beroepspraktijkvorming genoemd.
Tijdens de praktijkperiode dient een begeleid(st)er van je praktijkinstelling jou het vak te leren en je daarin dus te begeleiden. Daarnaast wordt je in je beroepsvorming begeleid door een docent van de opleiding. De keuze van je praktijksituatie bepaalt vooral voor welke doelgroep je het meest wordt voorbereid.

Overstap en doorstroming
Tijdens de eerste fase kunt je je keuze voor het niveau van SPW wijzigen. Het is mogelijk om over te stappen naar SPW 4 of naar extra verkort.
Indien je een diploma SPW 3 hebt kun je instromen in SPW 4 (derde fase).
Met een diploma van SPW 4 kun je doorstromen naar het HBO, o.a. SPH en PABO.

Lesdagen
Per week zijn er drie dagdelen onderwijs. Er is les op een "lange lesdag", dwz. op een middag en avond van 13.45 uur tot 20.00 uur. Eénmaal in de 14 dagen heb je tevens les op een ochtend van 9.30 uur tot 12.45 uur.
Op de andere lesochtend werk je thuis aan thuisopdrachten.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

De opleidingen SPW van Profit zijn in principe bestemd voor volwassenen vanaf 20 jaar. Een specifieke vooropleiding wordt niet gevraagd. Hetgeen je reeds in het leven gedaan hebt, wordt als waardevol gezien en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Motivatie, levens- en werkervaring en ook de mogelijkheid om een MBO eindniveau te halen, zijn factoren die meer bepalend zijn voor toelating dan vooropleiding. De opleiding doet een beroep op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid en is niet schools. Van studenten wordt verwacht dat zij een open leerhouding hebben naar medestudenten.

Met een SPW 3 diploma is het mogelijk in 20 weken het diploma SPW 4 te behalen, neem hiervoor contact op met Profit Opleidingen.

Opleidingsduur

SPW 3 duurt 12 maanden, SPW 4 duurt 18 maanden.

Kosten

Kosten SPW 3:
Voor zowel de BOL als de BBL bedragen de opleidingskosten SPW 3 € 4115,00, dit is exclusief € 595,00 boekengeld en ander lesmateriaal. Dit bedrag kan ineens maar ook in 10 maandelijkse termijnen worden betaald.

Het intakegesprek kost € 125,00.

Kosten SPW 4:
Voor zowel de BOL als de BBL bedragen de opleidingskosten voor de SPW 4 € 5035,00, dit is exclusief boekengeld en ander lesmateriaal. Dit bedrag kan ineens maar ook in 15 maandelijkse termijnen worden betaald.

Het intakegesprek kost € 125,00.

Bijzonderheden

De opleidingen starten 2 keer per jaar: in maart en in september.
Profit maakt duidelijk onderscheid tussen aanmelden en inschrijven. Je meldt je via het insturen van een ondertekend aanmeldingsformulier aan. Dan ontvang je een uitnodiging voor de eerstvolgende intake.
Pas na wederzijdse instemming wordt je aanmelding omgezet in een inschrijving en ontvang je een inschrijvingsbevestiging.

Voor meer informatie verwijs ik je naar onze website of bel [klik hier voor het telefoonnummer]

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam/Amstelveen, Arnhem, Assen, Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht/Nieuwegein, Zwolle.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.