Rijn IJssel

Pedagogisch Didactische Aantekening

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Deze bijscholing is bedoeld voor praktijkinstructeurs en les- of onderwijsassistenten die werkzaam zijn in de BVE of VO sector en daarvoor geen gerichte scholing hebben gehad.
De scholing betreft met name de ontwikkeling van de pedagogische, didactische, reflectieve, interpersoonlijke en samenwerkingscompetenties en is gericht op het werken met (jong)volwassenen in een onderwijssituatie

Opleidingsinhoud

Praktijkbegeleiding
Voorwaardelijk is dat er een praktijkbegeleider is. De praktijkbegeleider voert minimaal één keer in de twee weken een begeleidingsgesprek met de deelnemer.
De praktijkbegeleider dient kennis en ervaring te hebben op het terrein van coachen en/of begeleiding van leerprocessen, wenselijk is de cursus reflectief begeleiden gevolgd te hebben.
Eind november wordt de praktijkbegeleider uitgenodigd voor een instructiebijeenkomst.
De leerloopbaanbegeleider vanuit de cursus komt minimaal 2 keer op werkbezoek en heeft dan een gesprek met de deelnemer en praktijkbegeleider.

Lesdetails

 • Studievaardigheden
 • Werken met Portfolio en een Persoonlijke Ontwikkel Plan
 • Leef en belevingswereld van (jong) volwassenen
 • Overdracht-, instructie- en presentatietechnieken
 • Didactische principes en toepassingsmogelijkheden
 • Lesvoorbereiding en lesmodellen
 • Gebruik van audiovisuele middelen en andere hulpmiddelen
 • Herkennen van en inspelen op leerstijlen en niveaus
 • Reflectie en reflectieve vaardigheid ontwikkelen
 • Interactie stimuleren en feedback geven
 • Het belang van de groep en het belang van de individu
 • Hanteren van overbodige, moeilijke of kritische vragen
 • Omgaan met lastige deelnemers
 • Kennis van en inzicht in BVE- sector
 • Omgaan met ongewenst gedrag
 • Reflectief leren en begeleiden van studenten
 • Persoonlijke houding en uitstraling
 • Leerloopbaanbegeleiding 1 x per 2 weken

Iedere deelnemer heeft gedurende de hele scholing een persoonlijke leer- loopbaanbegeleider.

Werkwijze
In de cursus wordt gewerkt aan pedagogische, didactische, reflectieve, interpersoonlijke en samenwerkingscompetenties. De cursus start met een digitale intake en een individueel intakegesprek waarbij de gelegenheid wordt geboden enkele lastige situaties te beschrijven. De cursusleiding krijgt zo een duidelijk beeld van de individuele doelen, leerstijlen en leerwensen van de deelnemer. Tijdens de cursus wordt het programma daarop afgestemd. Gedurende de cursus stelt de deelnemer zijn beginsituatie vast en maakt een portfolio dat het eind van de cursus wordt gepresenteerd. Studielast Ongeveer 20 uur per week waarvan 10 uur in de praktijk vaardigheden worden geoefend Per week 6-8 lesuur en ongeveer 3 uur zelfstudie.

Opleidingsduur

Gedurende een half jaar wordt één dag in de week (op de vrijdag) onderwijs gevolgd en werkt de deelnemer minimaal 10 uur per week als praktijkinstructeur en les- of onderwijsassistent

Bijzonderheden

Contactpersoon: U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst bij Tineke Doornebosch
Telefoonnummer: [klik hier voor het telefoonnummer]
Mobielnummer : [klik hier voor het telefoonnummer]
E-mail: [stuur een e-mail]
Locatie: Zorg en Welzijn Veluwestraat 120 Arnhem

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
De privacy statement en voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.