Rijn IJssel

Training Overblijfkrachten

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Tussen de middag op school overblijven maakt voor veel kinderen onderdeel uit van hun schooldag. Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen die overblijven heel goed aan kunnen geven aan welke eisen de opvangvoorziening moet voldoen. Met name het zorgen voor een vertrouwde omgeving, rust en spelmateriaal zijn belangrijke componenten voor een succesvolle tussenschoolse voorziening.

Doelgroep
Overblijfkrachten op een basisschool.

Opleidingsinhoud

Werkwijze
Onderstaande onderwerpen zijn voorbeelden van onderwerpen die aangeboden kunnen worden.

Dagdeel 1: De overblijf, waar staan we voor
 • De organisatie, taken
 • Regels en afspraken
 • Consequent zijn
 • Bieden van veiligheid ( emotioneel, fysiek )
 • Waarden en normen, respectvol zonder vooroordelen.
(bovenstaande elementen worden meegenomen als rode draad tijdens de overige dagdelen)

Dagdeel 2: Het kind centraal
 • Praten en luisteren naar kinderen
 • Communiceren ( verbaal en non-verbaal )
 • Actief luisteren
 • Vertrouwen hebben in de mogelijkheden van een kind, daarin zelfstandigheid stimuleren en een uitdagende houding aannemen

Dagdeel 3: Omgaan met opvallend gedrag
 • Opvallend gedrag
 • Oorzaken van opvallend gedrag
 • Ontwikkelingspsychologie
(koppelen aan de praktijk, hoort dit gedrag bij de fase van ontwikkeling waarin het kind zich bevindt)
Dagdeel 4: Werken met een dynamische groep
 • Begeleiden van de groep versus het individu (werken aan sociale competenties)
 • Kindervriendschappen
 • Samenwerken
 • Ruzies
 • Pesten

Dagdeel 5: Samenwerken met………..
 • Leerkrachten
 • Ouders
 • De overblijfcoördinator
Wij geven cursussen op maat. Het is mogelijk om een andere indeling van onderwerpen in de cursus te verwerken. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen. De koppeling met de praktijk waarin de cursisten werkzaam zijn is belangrijk.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Er zijn geen specifieke toelatingseisen. Deelnemers zijn verbonden aan een basisschool.

Opleidingsduur

Afhankelijk van de vraag.

Bijzonderheden

Contactpersoon: Tineke Doornebosch telnr. [klik hier voor het telefoonnummer]
E-mail: [stuur een e-mail]

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.