International Management Forum

Document Management

Algemene informatie over de cursus

Wist u dat 80%, zo niet meer, van de kennis in organisaties in de vorm van documenten (zowel digitaal als analoog) is opgeslagen? Het verwerken van al deze documenten slorpt een substantieel deel van uw totale bedrijfskosten op. Belangrijker nog is dat een niet efficiŽnt en effectief documenten- c.q. informatiebeheer in hoge mate uw in- en externe communicatie ondermijnt waardoor uw productiviteit in negatieve zin wordt beÔnvloed.

Een optimale beheersing van uw documenten(stroom) betekent daarentegen een verlaging van de distributie- en opslagkosten met 90%, een snelle(re) toegankelijkheid tot alle bedrijfsdocumentatie en een productiviteitsverhoging op de werkplek van 25% ŗ 50%.

Doel van deze cursus
De schriftelijke cursus Professioneel Document Management geeft u een samenhangend inzicht in de organisatie, de werkwijze(n) en de modernste techniek(en) rond Document Management. De cursus verrijkt uw kennis met de nieuwste ontwikkelingen omtrent het beheren en beheersen van al uw informatie, inhoud en overige procesgerelateerde documenten binnen een organisatie.

Doelgroep
Deze schriftelijke cursus is een absolute must voor iedereen die volledig op de hoogte wil zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent document management en actief betrokken is bij de (succesvolle) invoering van Document Management.

Inhoud van de cursus

LES I
Document Management in de praktijk

 • Integraal document management
 • Begrippen en begrippenkaders
 • Praktijkcases

LES II
Organiseren van documenten

 • Verschijningsvormen
 • Archiveringsprincipes en -methoden
 • Registreren van documenten
 • Wettelijke aspecten

LES III
Elektronisch documentenbeheer

 • Wat is een document?
 • Documenten in perspectief
 • Kennismanagement
 • Elektronisch documentenbeheer: classificeren en indexeren
 • Electronic Document Management Systemen (EDMS) en technologie

LES IV
Elektronisch dossierbeheer

 • Wat zijn elektronische dossiers en wanneer zijn zij nodig?
 • Functies van elektronische dossiers
 • Implementatie van elektronische dossiers
 • Elektronische dossiers en Worklow Management
 • Case study

LES V
Retrieval, publishing en dissemination

 • Randvoorwaarden t.b.v. een goede retrieval
 • Wijze van zoeken en ontsluiting
 • Gestandaardiseerd en ad hoc samenstellen en generatie van output t.b.v. diverse media (papier, elektronisch, cd-rom)
 • Adresseren en produceren van output t.b.v. postverspreiding: administratie en initiatie van activiteiten t.b.v. verspreiding

LES VI
Het management van werk aan documenten

 • Onderscheid tussen documentbenadering en procesbenadering
 • Invoermanagement
 • Het document-captureproces
 • Document scanning
 • Formulierverwerking
 • Workflow management en de relatie met Document Management

LES VII
IT-architectuur en het beheer van een Electronic Document Management Systeem (EDMS)

 • Onderdelen en architectuur van een EDMS
 • Technische en organisatorische maatregelen voor de verbetering van de beschikbaarheid
 • Preventieve en correctieve maatregelen voor het beheer

LES VIII
Implementatie van een EDMS

 • GeÔntegreerde informatievoorziening
 • Basiscomponent van het EDMS: gestructureerde versus dynamische documenten
 • Aanvullende componenten voor het EDMS

LES IX
Beveiliging en beschikbaarstelling

 • Juridisch kader
 • Beveiliging en veiligheid; de Code voor Informatiebeveiliging en ITIL
 • Maatregelen: C2 beveiligingssysteem; Internet; Intranet; Firewalls
 • Fysieke beveiliging met SSL, IPSec en SET
 • Public Key Infrastructure (PKI) en de digitale handtekening
 • Documenttechnieken voor beveiliging
 • Bewaren en bewijzen: records management

LES X
Marktontwikkelingen en trends

 • Historie
 • Marktontwikkelingen
 • Trends
 • Trends op de langere termijn

Duur van de cursus

10 weken

Kosten van de cursus

De kosten van de schriftelijke cursus Document Management bedragen Ä 1.980,- (excl. 6% BTW) per persoon.

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Afstandsleren / Zelfstudie

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.