International Management Forum

Enterprise Resource Planning (ERP)

Algemene informatie over de cursus

Het implementeren van een ERP-pakket vereist een grote inspanning van uw organisatie en een optimale samenwerking met de betrokken leverancier(s) en system integrators. In de praktijk blijkt dat het succes van ERP-software nauw samenhangt met een goede afstemming van het gekozen pakket op de eigen specifieke wensen. De oorzaken voor het falen van ERP-implementaties liggen vaak in een gebrekkig projectmanagement, communicatiestoornissen, onbekendheid met de complexiteit van ERP en het ontbreken van doelstellingen.

In deze cursus gaan de auteurs in op de specifieke karakteristieken van ERP-pakketten en op de juiste keuze voor uw organisatie. Vervolgens krijgt u inzicht in de prestatieverbetering die u met behulp van een optimale implementatie van een integraal pakket kunt bereiken. De auteurs verschaffen u helderheid in die aspecten die het succes bepalen tijdens het vaak omvangrijke implementatietraject en ook in wat de faalfactoren zijn.

Inhoud van de cursus

LES I
Enterprise Resource Planning: introductie

 • Optimalisatie van bedrijfsprocessen via de selectie en implementatie van een ERP-pakket
 • Verschillende types ERP-pakketten

LES II
Selecteren van een ERP-pakket I

 • Technologische innovatie
 • Bedrijfsbesturingsconcept
 • Verantwoord een pakket selecteren is een vak
 • Positionering van enkele belangrijke spelers op de markt van ERP-pakketten

LES III
Selecteren van een ERP-pakket II

 • Randvoorwaarden voor een succesvol selectieproject
 • Projectorganisatie
 • Vaststellen van het besturingsconcept
 • Vaststellen van de shortlist van standaard ERP-pakketten
 • Uitvoeren van de pakketselectie
 • Doorlooptijd van een selectieproject
 • Globaal implementatieplan
 • Contractonderhandelingen

LES IV
Implementatie van een ERP-pakket

 • De business case: wat wordt met een ERP-implementatie nagestreefd?
 • Fases in een implementatieproject
 • De kosten van een ERP-implementatie

LES V
Kwaliteitszorg bij implementatie en gebruik van ERP-software

 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Communicatie
 • Bemanning van een selectie- of implementatieproject
 • Kwaliteitsborging tijdens een ERP-implementatietraject

LES VI
FinanciŽle integratie

 • Selectie en implementatie van een financiŽle module
 • Financieel besturingsconcept
 • Het domein van de financiŽle module
 • Ontwikkelingen in financiŽle pakketten

LES VII
Vergelijkend overzicht ERP-pakketten

 • Trends en ontwikkelingen rond ERP-pakketten: functionaliteit ERP-pakketten breidt verder uit maar wordt specifieker
 • Beschrijving van een logistiek softwarepakket

LES VIII
Praktijkervaringen

 • Praktijkervaringen met de selectie en implementatie van ERP-pakketten

Duur van de cursus

8 weken (een lesdeel per week)

Kosten van de cursus

De kosten van de schriftelijke cursus Enterprise Resource Planning (ERP) bedragen Ä 1.795,- (excl. 6% BTW) per persoon.

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Afstandsleren / Zelfstudie

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.