International Management Forum

Werken met ken- en stuurgetallen

Algemene informatie over de cursus

Met ken- en stuurgetallen kunt u uw personeelsbeleid en ook de doelstellingen van het management, evenals de bereikte resultaten, meetbaar maken en (bij)sturen. Veel bedrijven zijn op dit moment bezig personele ken- en stuurgetallen te ontwikkelen. De praktische toepassing van ken- en stuurgetallen kent evenwel veel valkuilen. Wie deze wil vermijden moet een groot aantal lessen (uit de praktijk) ter harte nemen.

Doel cursus
Aan de hand van deze cursus doet u het strategische inzicht en de noodzakelijke kennis op om ken- en stuurgetallen in uw praktijk te kunnen toepassen. Onderdeel van deze cursus is tevens het leren toepassen van een praktische methode waarmee u zelf ken- en stuurgetallen kunt ontwikkelen. Met behulp van deze methode kunt u stapsgewijs, vanuit uw eigen strategie, zelf plannen opstellen met duidelijke stuurgetallen. Bovendien blijkt uit de cursus dat u met een relatief klein aantal kengetallen al belangrijke conclusies kunt trekken met betrekking tot uw personeelsbeleid.

De cursus wordt afgesloten met twee praktijkcases waarin een IT-bedrijf en een gemeente laten zien hoe zij ken- en stuurgetallen op een specifiek onderdeel van de P&O praktijk hebben toegepast.

Doelgroep
 • HR-managers
 • Lijnmanagement
 • Hoofd management development
 • Hoofd opleiding
 • Competentie- en mobiliteitsmanagers
 • Kennismanagers
 • Automatiseringsmanagement

Inhoud van de cursus

LES I
Wat zijn personele ken- en stuurgetallen?

 • De noodzaak om bedrijfsprocessen en de inzet van personeel beter te sturen
 • Modern management: van puur intuÔtief werken naar het gebruik van prestatie-indicatoren
 • Managementratioís in de vorm van kengetallen
 • Kengetallen als basis voor het formuleren van stuurgetallen

LES II
Het gebruik van personele ken- en stuurgetallen

-De noodzaak om meer doelgericht, efficiŽnter en kostenbewuster te werken
-Externe en interne benchmarking
-Historische benchmarking
-Gebruik van ken- en stuurgetallen om operationele processen te sturen t.b.v. effectiviteit, efficiency (kostenbeheersing) en kwaliteitsverbetering

LES III
Van planning en control naar continue monitoring

 • De traditionele aanpak: jaarplanning en kwartaalrapportages
 • Moderne technologie t.b.v. het Ďin-depthí en continu meten van ontwikkelingen
 • Doelstellingen kunnen permanent veranderen en moeten ook permanent veranderd kunnen worden
 • Grotere flexibiliteit van uw organisatie door gebruik van ken- en stuurgetallen

LES IV
Doelstellingen van het management vertalen naar ken- en stuurgetallen

 • Voorbeelden van managementdoelstellingen
 • Operationalisering van doelstellingen: formuleren van kwantitatieve normen (= stuurgetallen)
 • Betrokkenheid van managers: belangrijke voorwaarde voor succes

LES V
Definities van ken- en stuurgetallen

 • Begripsverwarring en verschillend interpreteren van ken- en stuurgetallen belemmeren in hoge mate het effectieve gebruik ervan
 • De noodzaak tot het ontwikkelen van eenduidige definities
 • Enkele veelgebruikte ken- en stuurgetallen in het personeelsbeleid
 • Kiezen van de juiste categorieŽnverdeling
 • Mogelijkheden tot het tussentijds aanpassen van definities

LES VI
Toepassing van statistiek op ken- en stuurgetallen

 • Statistische principes in kort bestek
 • Werken met rechte tellingen
 • Gebruik van kruistabellen
 • Ontwikkelen van ratioís
 • Chi-kwadraat- en t-toetsen, non-parametrische toetsen, correlatieberekeningen, etc.
 • Factoranalyse: mogelijkheden tot het creŽren van nieuwe ken- en stuurgetallen op een hoger niveau en met een grotere zeggingskracht

LES VII
Presentatievormen van ken- en stuurgetallen

 • Visueel aantrekkelijke weergave van eenvoudige gegevens
 • Diverse soorten grafieken en de voors en tegens bij het gebruik ervan in de praktijk

LES VIII
Praktijkervaring - IT bedrijf

 • Behandeld wordt hoe het IT-bedrijf gebruikmaakt van ken- en stuurgetallen voor de ontwikkeling en implementatie van haar strategisch plan en voor het benchmarken van arbeidskosten, de inrichting van de P&O-afdeling, de organisatie van interne opleidingen, e.d.

LES IX
Praktijkervaring - Gemeente

 • Beschreven wordt hoe de gemeente personele en financiŽlle ken- en stuurgetallen heeft gebruikt voor de ontwikkeling en evaluatie van haar personeelsbeleid. De gemeente hanteert voor de sturing van haar beleidsprocessen een planning- en controlbenadering waarbij het gebruik van ken- en stuurgetallen een centrale rol speelt.

Duur van de cursus

9 weken (een lesdeel per week)

Kosten van de cursus

1.795,- (excl. 6% BTW)

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Afstandsleren / Zelfstudie

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.