IMAG BV

Chauffeur Afvaltransport

Algemene informatie over de cursus

In de deelmarkt afvalstoffenvervoer zijn vele ondernemingen werkzaam, die zich voornamelijk bezig houden met het inzamelen, opslaan (overslaan) en afvoeren van huishoudelijk-, bedrijfs-, klein chemisch-en niet-chemisch afval.
De wetgeving is in verband met de milieu-problematiek in een aantal wetten vastgelegd, waardoor de vervoerder, de afvalverwijderaar en natuurlijk de chauffeur gehouden zijn nauwlettend de voorgeschreven richtlijnen aan te houden.

Als chauffeur/belader bent u verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalstoffen. En het belangrijkste is dat u het visitekaartje bent van het bedrijf. Gezien de verscheidenheid in afvalstromen zijn de taken en bevoegdheden enorm divers.

Maar tijdens deze werkzaamheden zijn er enorm veel gevaren (m.b.t. veiligheid en gezondheid) waar de chauffeur/belader aan wordt blootgesteld. Ook de plaats waar de wagens zich bevinden bepaalt ook de aard van het risico.

Chauffeur in het afvaltransport is een uitdagende en verantwoordelijke baan die uiteindelijk wel veilig en gezond moet kunnen worden uitgevoerd. Voorlichting en instructie is daarbij van groot belang. Daarom worden de mogelijke oplossingen en maatregelen aangereikt die belangrijk zijn om zodoende de onaanvaardbare risico in uw werk weer aanvaardbaar te maken.

Doelstelling
De chauffeur/belader is in staat om op adequate wijze de veiligheidsvoorschriften en regels op het gebied van milieu en Arbo toe te passen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, zodat het werk verantwoord en volgens de geldende voorschriften en regels wordt uitgevoerd.

De chauffeur/belader is in staat om op adequate wijze afval te beladen, zodat er sprake is van ingezameld gescheiden afval.

Inhoud van de cursus

Puntsgewijs komen tijdens de cursus de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Grondbeginselen veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Gevaren, risico’s, ongevallen en preventie
 • Agressie en geweld
 • Beknelling bewegende delen
 • Blootstelling aan weersomstandigheden
 • Fysieke belasting
 • Geluid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Prik- en snij-incidenten
 • Val- en struikelgevaar
 • Vallende en wegschietende voorwerpen
 • Verkeer en omgeving
 • Werk- en rusttijden
 • Brand en explosiegevaar

Docenten
De cursus wordt verzorgd door docenten met een ruime praktijkervaring met het verzorgen van deze specifieke opleiding.

Waarde nascholing
7 uur

Cursusdata
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

Duur van de cursus

1 dag

Kosten van de cursus

Op basis van offerte na intake gesprek.

Bijzonderheden

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname.

Plaatsen / leslocaties

In Company

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.