IMAG BV

Criminaliteitspreventie

Algemene informatie over de cursus

Voor Nederland is het vervoer over de weg verreweg de belangrijkste wijze om goederen te verplaatsen. Dit geldt niet alleen voor de binnenlandse markt, want Nederland neemt door zijn gunstige geografische ligging ook in het internationale wegtransport een belangrijke positie in.

Op basis van het feit dat Nederland wat betreft het vervoerde gewicht in Europa het grootste marktaandeel heeft in het wegtransportvervoer, is de Nederlandse transportsector relatief vaak het slachtoffer van lading- en brandstofdiefstal.

Daar komt nog eens bij dat Nederlandse vervoerders relatief de meest hoogwaardige goederen vervoeren en daarmee ook met de meest kostbare ladingen rondrijden.

Verschillende vormen van criminaliteit kunnen op verschillende momenten in de logistieke keten plaatsvinden. Jaarlijks wordt er voor ongeveer 500 miljoen euro aan lading gestolen. Grote schade dus voor de industrie, de verzekeraars en de sector transport.

Maar denk hierbij ook aan de schade die de transportwereld lijdt door het niet kunnen nakomen van een tijdige aflevering van de goederen en de imagoschade.

Doelgroep:
Chauffeurs, transportplanners, eigen rijders, expediteurs en ondernemers.

Doelstelling:
De deelnemers krijgen inzicht en kennis ten aanzien van ladingdiefstal, voertuigdiefstal en diefstal van brandstof en welke effecten dit heeft op de bedrijfsvoering.

De deelnemer kan de AVC/CMR bepalingen benoemen ten aanzien van de diverse soorten van diefstal.

Samen met de cursisten wordt een veiligheidsprotocol samengesteld.

Inhoud van de cursus

Waarde nascholing:
7 uur

Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

Duur van de cursus

Waarde nascholing: 7 uur

Kosten van de cursus

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: 185,-

Plaatsen / leslocaties

Meerdere locaties, In Company

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.