IMAG BV

Veiligheidstraining Shovel

Algemene informatie over de cursus

Veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden en de constante alertheid op onveilige situaties en handelingen.

Dit geldt ook voor het werken met de shovel. Het werken met deze machines en de specifieke arbeidsomstandigheden waarin de shovel moet functioneren kunnen grote risico’s met zich meebrengen.

De Wetgeving zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden, dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”.

Shovels mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn en een gedegen gebruikers- en veiligheidsinstructie te hebben ontvangen. Zij dienen dus te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid.

In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van de shovel en overige technische voorzieningen. In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.

Doelgroep:
De training is vooral geschikt voor de gevorderde machinisten die reeds beschikken over een voldoende mate van rij- en bedieningsvaardigheden.

Doelstelling:

Tijdens deze veiligheidstraining die staat voor het functioneren en de verantwoordelijkheid van de machinist centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de diverse Arbo-regelgeving is opgesteld.

Inhoud van de cursus

Tijdens de training wordt er geoefend in praktijksituaties. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. In deze praktijkgerichte training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
  • Arbeidsomstandigheden en wettelijke eisen
  • Veiligheid en de omgeving
  • Kennis en gebruik van materiaal en materieel
  • Bediening
  • Controle en onderhoud
  • Uitrustingsstukken

Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

Docenten:
De cursus wordt verzorgd door docenten met een ruime praktijkervaring met het verzorgen van deze specifieke opleiding.

Duur van de cursus

Offerte op maat

Kosten van de cursus

Prijs op basis van offerte

Bijzonderheden

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname.

Deze training wordt alleen in company verzorgd.

Plaatsen / leslocaties

In Company

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.