IMAG BV

Basiscursus Preventiemedewerker

Algemene informatie over de cursus

De preventiemedewerker ondersteunt de ondernemer bij VGM beleid. De preventiemedewerker adviseert ten aanzien van veiligheid, gezondheid en de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. De preventiemedewerker moet dus beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Op basis van de RI&E kan worden bepaald welke kennis en competenties nodig zijn en welke taken de medewerker moet uitvoeren.

Elke werkgever moet tenminste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Eventueel kan de werkgever zich ook gedeeltelijk of geheel laten ondersteunen door een externe arbodeskundige.

Doelgroep:
De cursus is bestemd voor medewerkers die binnen het bedrijf de taak van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.

Doelstelling:
Het verkrijgen van kennis en inzicht om binnen uw bedrijf om de taak van preventiemedewerker te kunnen vervullen.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus Preventiemedewerker wordt aandacht besteed aan:
 • De belangrijkste Arbo-begrippen en relevante Arbo-wet en –regelgeving.
 • Taken en functie van de preventiemedewerker.
 • Rol en werkwijze van de arbeidsinspectie.
 • Risico-Inventarisatie & Evaluatie & Arbo-beleid.
 • Het opstellen van een plan van aanpak op basis van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het jaarlijks bijhouden hiervan.
 • Verzuimbeleid en –preventie.
 • Samenwerking met externe partijen.
 • Het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan.
 • Veiligheid, gezondheid & milieu binnen het bedrijf.
 • Plaats in de organisatie van de preventiemedewerker & interne en externe overlegstructuur.
 • Omgaan met tegengestelde belangen en creëren van draagvlak binnen de organisatie.

Duur:
De cursus duurt één hele dag en wordt regelmatig georganiseerd op onze opleidingslocatie te Zaltbommel.

Duur van de cursus

De cursus duurt één hele dag en wordt regelmatig georganiseerd op onze opleidingslocatie te Zaltbommel.

Kosten van de cursus

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € €389,-

Bijzonderheden

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Plaatsen / leslocaties

In Company

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.