IMAG BV

Veilig werken met blusmiddelen

Algemene informatie over de cursus

In situaties waar de kans op brand groot is, is het vaak raadzaam om naast het verplichte aantal BHV-ers ook andere medewerkers op te leiden om met de aanwezige blusmiddelen om te gaan. Niemand wil geconfronteerd worden met brand, zeker niet gezien de vaak enorme gevolgen daarvan. De adequate reactie van elke werknemer om op een veilige manier in het beginstadium van brand een bluspoging te ondernemen is bepalend voor een goede afloop.

Doelstelling:
De training veilig werken met blusmiddelen leert een ieder om effectief en op een veilige en verantwoorde manier te kunnen optreden bij een beginnende brand.

Inhoud van de cursus

Gedurende deze zeer praktische training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Theoretisch deel:
 • Wat is een brand en hoe ontstaat deze.
 • Vlampunt, ontbrandingstemperatuur, zelfontbranding.
 • Brandvijfhoek
 • Explosiegrenzen, LEL en UEL
 • Grenswaarden
 • Gevarendiamant
 • Soorten blustoestellen
 • Soorten blusmiddelen en brandklassen
 • Waarschuwingsetikettering en gebod- en verbodsborden
 • Gevaarlijke stoffen, herkenning
 • Hoe blus ik een beginnende brand
 • Persoonlijke veiligheid en adembescherming

Praktische deel:
 • Hoe om te gaan met een vlam in de pan
 • Het blussen van een gas- en vloeistofbrand
 • Praktische blusoefeningen met verschillende blusmiddele

Duur van de cursus

1 dag of twee dagdelen

Kosten van de cursus

Prijs op basis van offerte.

Plaatsen / leslocaties

In Company

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.