MBO Calculator/Onderhoudsspecialist, niveau 4

MBO-opleiding
C12051019
2 jaar
€ 2.890,00

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De MBO-opleiding Calculator/Onderhoudsspecialist is de hoogste erkende MBO-beroepsopleiding binnen dit vakgebied. U werkt in een bedrijf in de schilders-, afwerkings-, glaszet- of afbouwbranche. U realiseert projecten voor diverse opdrachtgevers binnen sectoren als de woningbouw, de utiliteitsbouw, de renovatie/verbouw, de nieuwbouw en het resultaatgericht vastgoedonderhoud. Als calculator/onderhoudsspecialist bent u daarbij verantwoordelijk voor het calculeren van het werk. Het co÷rdinerende deel van uw rol gaat over de zorg voor het inkopen van diensten, materialen en middelen. Bovendien houdt u goed in de gaten of er sprake is van meer- of minderwerk. U bent ook belangrijk als intern adviseur voor de uitvoering en u bent medeverantwoordelijk voor de financiŰle kant van het project, want u controleert projectkosten aan de hand van tussen- en nacalculaties. In deze opleiding leert u alles wat u nodig heeft om deze uitdagende functie uitstekend in te vullen.

Gestimuleerd door de overheid

Erkende opleidingen worden sterk gestimuleerd door de overheid. Dit betekent dat de netto-opleidingskosten voor uw werkgever vaak aanzienlijk minder tot vrijwel nihil zijn. Zie website voor meer informatie over de fiscale voordelen en overige regelingen.

Geschikte werkplek

Om deze opleiding met goed gevolg af te ronden, moet u over een geschikte werkplek beschikken. In de opleiding krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt, die u binnen uw eigen werkomgeving gaat toepassen. Dat is niet alleen interessant, maar ook noodzakelijk om uw praktische vaardigheden te ontwikkelen. Heeft u geen geschikte werkplek, dan gaat u aanvullend stage lopen.

Officieel erkend

Het MBO College van NCOI is als rechtspersoon bevoegd om in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) MBO-opleidingen te verzorgen. Dit betekent dat NCOI erkende MBO-diploma's mag uitgeven.

Doelgroep

U bent (aankomende) middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud en houdt zich vooral bezig met calculatie van onderhoudswerkzaamheden.

Doel en opzet

Deze unieke en zeer praktijkgerichte opleiding is ontwikkeld om werken en leren te combineren. De combinatie van inspirerende bijeenkomsten, een zeer moderne online leeromgeving en uw eigen werkomgeving maakt de opleiding uniek. De opleiding wordt verzorgd door zeer ervaren docenten, die uw dagelijkse beroepspraktijk uitstekend begrijpen. U volgt tevens een praktijkprogramma, waarin u alles wat u leert toepast. Dit maakt u al meteen succesvol.

Vooropleiding

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen die 21 jaar of ouder is.

Voorbereiding en studiebelasting

Ca. 3 - 5 uur per week.

Praktijkprogramma

Het praktijkprogramma is helemaal afgestemd op uw opleiding en bestaat uit een aantal praktische opdrachten. U plaatst de uitwerking hiervan in het portfolio in de online leeromgeving. Daarnaast gaat u in de bijeenkomsten en in de praktijk uw vaardigheden trainen en ontwikkelen. De resultaten hiervan legt u ook vast in het portfolio. U wordt hierbij ondersteund door het portfoliobureau van NCOI. Zo verbetert u uw kennis en vaardigheden en ontwikkelt u tegelijkertijd de competenties die u helpen hiermee in de praktijk succesvol te zijn. Het praktijkprogramma wordt afgesloten met een eindgesprek.

Taalkennis en rekenvaardigheden

Er zijn wettelijke vereisten ten aanzien van taalkennis en rekenvaardigheden. Hier zijn examenkosten aan verbonden, zie website.

Online leeromgeving

In deze opleiding wordt gebruikgemaakt van actueel studiemateriaal en beschikt u over een speciaal voor deze opleiding ingerichte online leeromgeving..

MBO College | 2 jaar | Opleiding MBO Calculator/Onderhoudsspecialist, niveau 4

Opleidingsinhoud

Studieprogramma

Deze opleiding bestaat uit 8 modules van elk 6 bijeenkomsten en een praktijkprogramma:

Werk opnemen

(6 bijeenkomsten)
 • De opdrachtgever
 • Briefing en eerste overleg
 • In kaart brengen wensen en eisen
 • Situatie in kaart brengen
 • Technisch beoordelen en adviseren
 • Inschatten van werkzaamheden

Werkvoorbereiding en voortgangsbewaking

(6 bijeenkomsten)
 • Het uitvoeringsproces in de bouw
 • Plannen en organiseren van bouwprojecten
 • Mijlpalen en meetpunten in projecten
 • Voortgang bewaken en be´nvloeden
 • Bewaken van het budget
 • Rapporteren en verslag leggen

Calculeren en offreren

(6 bijeenkomsten)
 • Klantgericht adviseren in de bouw
 • Werkzaamheden calculeren
 • Producten en diensten offreren
 • Nacalculatie en facturatie
 • Adviseren over meerwerk
 • Elementen van een goede offerte

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)

(6 bijeenkomsten)
 • Arbowetgeving
 • KAM
 • Veiligheid in bouw, infra en techniek
 • Wet- en regelgeving
 • Handhaving en controles
 • Veiligheidsbeleid
 • V&G-plannen
 • Terugdringen ongevallen
 • Veiligheid in de praktijk

Managen en co÷rdineren

(6 bijeenkomsten)
 • Voorbereiden werkzaamheden
 • Plannen en organiseren
 • Schetsen en ontwerpen
 • Van ontwerp naar uitvoering
 • Begeleiden en aansturen van collega's
 • Samenwerken en co÷rdineren
 • Controleren van uitgevoerde werkzaamheden

Administratie en organisatie

(6 bijeenkomsten)
 • Planning en organisatie
 • Administreren en rapporteren
 • Omgaan met gevoelige informatie
 • Relevante regelingen en wetgeving
 • Contracten en overeenkomsten
 • Archivering

Financieel inzicht

(6 bijeenkomsten)
 • Bedrijfseconomische begrippen
 • Kostencalculaties
 • Werken met budgetten
 • Budget bewaken
 • FinanciŰle rapportages lezen en analyseren

Marketing

(6 bijeenkomsten)
 • Kernelementen van marketing
 • Consumentengedrag en de marketingmix
 • Product- en prijsbeleid
 • Promotie en reclame
 • Concurrentieanalyse
 • Marketingplanning

Diploma

De examens zijn een combinatie van praktijkgerichte opdrachten, schriftelijke examens en het praktijkprogramma. Uiteraard wordt u in uw opleiding hierover per onderdeel ge´nformeerd. U sluit de opleiding af met het diploma 'MBO Calculator/Onderhoudsspecialist niveau 4', zoals ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO).

Kosten

2890 euro
Excl BTW, arrangementskosten en trainingsmateriaal.

Bijzonderheden

Aantal lesdagen: 53

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen