MBO Elektrotechnisch Technicus, niveau 4

MBO-opleiding
C12051042
2 jaar
€ 2.890,00

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De opleiding MBO Elektrotechnisch Technicus is de hoogste erkende MBO-beroepsopleiding voor de professionele technicus. U maakt onderdelen voor elektrotechnische producten en systemen. Als technicus op dit niveau bent u breed inzetbaar, u begeleidt collega's en u werkt samen met collega's in andere disciplines. Uw werk speelt zich voornamelijk af binnen de elektrotechniek en elektronica. Daarnaast komt u in aanraking met ICT (hardware), meet- en regeltechniek, besturingstechniek en werktuigbouwkunde. Met deze opleiding kunt u zich verder ontwikkelen tot leidinggevende of specialist op het gebied van Elektrotechnische producten en systemen. U heeft met deze opleiding rechtstreeks toegang tot de HBO Bachelor Elektrotechniek.

Gestimuleerd door de overheid

Erkende opleidingen worden sterk gestimuleerd door de overheid. Dit betekent dat de netto-opleidingskosten voor uw werkgever vaak aanzienlijk minder tot vrijwel nihil zijn. Zie website voor meer informatie over de fiscale voordelen en overige regelingen.

Geschikte werkplek

Om deze opleiding met goed gevolg af te ronden, moet u over een geschikte werkplek beschikken. In de opleiding krijgt u veel kennis en vaardigheden aangereikt, die u in uw eigen werkomgeving gaat toepassen. Dat is niet alleen interessant, maar ook noodzakelijk om uw praktische vaardigheden te ontwikkelen. Heeft u geen geschikte werkplek, dan gaat u aanvullend stage lopen.

Officieel erkend

Het MBO College van NCOI is als rechtspersoon bevoegd om in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) MBO-opleidingen te verzorgen. Dit betekent dat NCOI erkende MBO-diploma's mag uitgeven.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor elektrotechnici bij bedrijven die elektrotechnische apparatuur en complete elektrotechnische systemen maken, en die zich willen ontwikkelen op het hoogste erkende MBO-niveau.

Doel en opzet

Deze unieke en zeer praktijkgerichte opleiding is speciaal ontwikkeld om werken en leren te combineren. De combinatie van inspirerende bijeenkomsten, een zeer moderne online leeromgeving en uw eigen werkomgeving maakt de opleiding uniek. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die uw dagelijkse beroepspraktijk uitstekend begrijpen. U volgt een praktijkprogramma, waarin u alles wat u leert toepast. Dit maakt u al meteen succesvol.

Vooropleiding

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen die 21 jaar of ouder is.

Voorbereiding en studiebelasting

Ca. 3 - 5 uur per week.

Praktijkprogramma

Het praktijkprogramma is helemaal afgestemd op uw opleiding en bestaat uit een aantal praktische opdrachten. U plaatst de uitwerking van deze opdrachten in het portfolio in de online leeromgeving. Daarnaast gaat u tijdens de bijeenkomsten en in de praktijk uw vaardigheden trainen en ontwikkelen. De resultaten hiervan legt u ook vast in het portfolio. U wordt hierbij ondersteund door het portfoliobureau van NCOI. Zo verbetert u uw kennis en vaardigheden en ontwikkelt u tegelijkertijd de competenties die u helpen hiermee in de praktijk succesvol te zijn. Het praktijkprogramma wordt afgesloten met een eindgesprek.

Taalkennis en rekenvaardigheden

Er zijn wettelijke vereisten ten aanzien van taalkennis en rekenvaardigheden. Hier zijn examenkosten aan verbonden, zie website.

Online leeromgeving

In deze opleiding wordt gebruikgemaakt van actueel studiemateriaal en beschikt u over een speciaal voor deze opleiding ingerichte online leeromgeving.

MBO College | 2 jaar | Opleiding MBO Elektrotechnisch Technicus, niveau 4

Opleidingsinhoud

Studieprogramma

De opleiding bestaat uit 8 modules van elk 6 bijeenkomsten en een praktijkprogramma:

Elektrotechniek

(6 bijeenkomsten)
 • Wisselspanning, gelijkspanning, één- en driefasen en hoog- en laagspanning
 • Elektrische energie, spanning, stroom en schakelingen
 • Inductie, magnetisme
 • Componenten en toepassingen
 • Energietechniek en elektriciteitsdistributie
 • Centrales, stations, transformator
 • Kabelnetten, hoogspanning
 • Analoge techniek
 • Automatiseringstechniek
 • Digitale technieken

Elektrotechnisch monteren en installeren

(6 bijeenkomsten)
 • Tekeningen en schema's lezen en begrijpen
 • Meetinstrumenten
 • Meettechniek
 • Weerstanden, dioden, transistors en sensoren
 • Licht- en temperatuurgevoelige weerstanden
 • Voedingen
 • Transformatoren en condensatoren
 • Gelijkspanningsmotoren en wisselspanningsmotoren
 • Assemblage en productie van elektrotechnische componenten en schakelingen
 • Micro- en nanotechnologie
 • Veiligheid en elektriciteit

Installeren, inregelen en testen

(6 bijeenkomsten)
 • Inregelen en afstellen van machines en installaties
 • Meet- en testapparatuur
 • Uitlijnen en ijken
 • Afwijkingen, normen en toleranties
 • Demonteren, testen en vergelijken
 • Storing zoeken en verhelpen
 • Meet- en ijkrapporten
 • Veiligheid en arbo

Klant- en servicegericht werken

(6 bijeenkomsten)
 • Klantgericht denken en werken
 • Informatie verzamelen en informeren
 • Klachten en ontevreden klanten
 • Oplossen van problemen
 • Ontvangst van bezoek
 • Service levels

Managen en coördineren

(6 bijeenkomsten)
 • Voorbereiden van werkzaamheden
 • Plannen en organiseren
 • Faseren van projecten
 • Van ontwerp naar uitvoering
 • Begeleiden en aansturen van collega's
 • Samenwerken en coördineren
 • Controleren van werkzaamheden
 • Lastige situaties op de werkvloer
 • Oplossen van problemen

Kwaliteitsmanagement

(6 bijeenkomsten)
 • Kernbegrippen van kwaliteitsmanagement
 • Bekende kwaliteitssystemen (ISO, NEN, INK- en EFQM-model)
 • Kwaliteit, klanten en leveranciers
 • Klantgerichtheid, klachten en problemen
 • Richtlijnen en voorschriften
 • Het kwaliteitshandboek

Projectmatig werken

(6 bijeenkomsten)
 • De opzet van een project
 • Projectorganisatie
 • Het projectteam
 • Doelgericht en planmatig werken
 • Bewaken van doorlooptijden en deadlines
 • Kostenbewustzijn
 • Afronden van een project

Technisch meten en controleren

(6 bijeenkomsten)
 • Meeteenheden en meten
 • Apparatuur en gereedschappen
 • Technisch rekenen
 • Controles en controlewaardes
 • Controleren en inspecteren
 • Storingen en afwijkingen vinden en oplossen
 • Meetrapporten, verslagen en communicatie

Diploma

De examens zijn een combinatie van praktijkgerichte opdrachten, schriftelijke examens en het praktijkprogramma. Uiteraard wordt u in uw opleiding hierover per onderdeel geďnformeerd. U sluit de opleiding af met het NCOI-diploma 'MBO Elektrotechnisch Technicus niveau 4'.

Kosten

2890 euro
Excl BTW, arrangementskosten en trainingsmateriaal.

Bijzonderheden

Aantal lesdagen: 59

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen