MBO Elektrotechnisch Monteur niveau 2

MBO-opleiding
C12051558
6-12 maanden
€ 1.590,00

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u zich kwalificeren tot professioneel elektrotechnisch monteur? Met deze officieel erkende zeer praktijkgerichte MBO-opleiding maakt u dan een uitstekende keuze. U maakt onderdelen voor elektrotechnische producten en systemen. Daaruit stelt u ook eindproducten samen. Het gaat om uitvoerend, praktisch werk, waarbij u voornamelijk te maken heeft met elektrotechniek en elektronica. Daarnaast kunt u in aanraking komen met ICT (hardware) en werktuigbouwkunde. U kunt zich na deze opleiding verder ontwikkelen tot eerste monteur, technicus en (meewerkend) leidinggevende. U ontwikkelt in korte tijd de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om succesvol te zijn als elektrotechnisch monteur.

Gestimuleerd door de overheid

Erkende opleidingen worden sterk gestimuleerd door de overheid. Dit betekent dat de netto-opleidingskosten voor uw werkgever vaak aanzienlijk minder tot vrijwel nihil zijn. Zie website voor meer informatie over de fiscale voordelen en overige regelingen.

Geschikte werkplek

Om deze opleiding met goed gevolg af te ronden, moet u over een geschikte werkplek beschikken. In de opleiding krijgt u veel kennis en vaardigheden aangereikt, die u in uw eigen werkomgeving gaat toepassen. Dat is niet alleen interessant, maar ook noodzakelijk om uw praktische vaardigheden te ontwikkelen. Heeft u geen geschikte werkplek, dan gaat u aanvullend stage lopen.

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate geschikt voor (aankomend) elektrotechnisch monteurs die een officieel erkend MBO-diploma willen behalen.

Doel en opzet

U ontwikkelt de kennis en vaardigheden die u nodig heeft als elektrotechnisch monteur. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die uw dagelijkse beroepspraktijk uitstekend begrijpen. Tijdens de opleiding voert u verschillende praktijkopdrachten uit, waarin u alles wat u leert toepast. Dit maakt u al meteen succesvol in uw werk. De opleiding is dus zeer praktijkgericht en dat is vast wat u zoekt.

Vooropleiding

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen die 21 jaar of ouder is. Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk.

Voorbereiding en studiebelasting

Ca. 3 - 5 uur per week.

Praktijkprogramma

Het praktijkprogramma is helemaal afgestemd op uw opleiding en bestaat uit een aantal praktische opdrachten. U plaatst de uitwerking van deze opdrachten in het portfolio in de online leeromgeving. Daarnaast gaat u tijdens deze bijeenkomsten en in de praktijk uw vaardigheden trainen en ontwikkelen. De resultaten hiervan legt u ook vast in het portfolio. U wordt hierbij ondersteund door het portfoliobureau van NCOI. Het praktijkprogramma wordt afgesloten met een eindgesprek. De opleiding duurt 6-12 maanden, afhankelijk van hoe snel u het praktijkprogramma afrondt.

Taalkennis en rekenvaardigheden

Er zijn wettelijke vereisten ten aanzien van taalkennis en rekenvaardigheden. Hier zijn examenkosten aan verbonden. Zie website voor meer informatie.

Online leeromgeving

U krijgt de beschikking over een speciaal voor deze opleiding ingerichte online leeromgeving.

MBO College | 6-12 maanden | Opleiding MBO Elektrotechnisch Monteur, niveau 2

Opleidingsinhoud

Studieprogramma

U volgt 2 modules van elk 6 bijeenkomsten en een praktijkprogramma:

Elektrotechniek

(6 bijeenkomsten)
 • Wisselspanning, gelijkspanning, één- en driefasen en hoog- en laagspanning
 • Elektrische energie, spanning, stroom en schakelingen
 • Inductie, magnetisme
 • Componenten en toepassingen
 • Energietechniek en elektriciteitsdistributie
 • Centrales, stations, transformator
 • Kabelnetten, hoogspanning
 • Analoge en automatiseringstechniek
 • Digitale technieken

Elektrotechnisch monteren en installeren

(6 bijeenkomsten)
 • Tekeningen en schema's lezen en begrijpen
 • Meetinstrumenten en meettechniek
 • Weerstanden, transistors en sensoren
 • Licht- en temperatuurgevoelige weerstanden
 • Voedingen
 • Transformatoren en condensatoren
 • Gelijk- en wisselspanningsmotoren
 • Assemblage en productie van elektrotechnische componenten en schakelingen
 • Micro- en nanotechnologie
 • Veiligheid en elektriciteit

Diploma

De opleiding bestaat uit 2 modules, die allebei worden afgerond met een schriftelijk examen. Bij een voldoende beoordeling van beide onderdelen en het praktijkprogramma ontvangt u het officieel erkende diploma 'MBO Elektrotechnisch Monteur niveau 2', zoals ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen.

Kosten

1590 euro
Excl BTW, arrangementskosten en trainingsmateriaal.

Bijzonderheden

Aantal lesdagen: 14

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen