MBO Verpleegkundige niveau 4

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als MBO Verpleegkundige verleent u zelfstandig en professioneel verpleegkundige zorg aan verschillende categorieŽn zorgvragers van alle leeftijden. U kunt aan de slag in de thuiszorg, bij een psychiatrisch ziekenhuis, in de verstandelijkgehandicaptenzorg, in een algemeen ziekenhuis of een verpleeghuis. U werkt met bijvoorbeeld ouderen, chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap, zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen, kinderen of jeugdigen. Met het diploma 'MBO Verpleegkundige niveau 4' op zak bent u gekwalificeerd om in alle branches van de verpleging en verzorging te werken. In de opleiding is veel aandacht voor het trainen en ontwikkelen van verschillende competenties, zoals de verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden. Dat maakt de opleiding leuk en praktisch.

Gestimuleerd door de overheid

Erkende opleidingen worden sterk gestimuleerd door de overheid. Dit betekent dat de netto-opleidingskosten voor uw werkgever vaak aanzienlijk minder tot vrijwel nihil zijn. Zie website voor meer informatie over de fiscale voordelen en overige regelingen.

Geschikte werkplek

Om deze opleiding met goed gevolg af te leggen, dient u over een werkplek te beschikken waarin u de praktijk van deze opleiding kunt toepassen. Tijdens de opleiding krijgt u veel kennis en vaardigheden aangereikt die u in uw eigen werkomgeving gaat toepassen. Heeft u geen geschikte werkplek, dan dient u stage te lopen.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die zich wil ontwikkelen tot professional in de zorg. U bent bijvoorbeeld helpende en wilt zich verder ontwikkelen naar een ander functieniveau. Maar de opleiding is ook zeer geschikt voor mensen uit de paramedische sector die de overstap naar zorg willen maken.

Doel en opzet

De unieke combinatie van inspirerende modules, de praktische oefeningen en het praktijkprogramma maakt deze opleiding zeer geschikt om werken en leren te combineren. In de modules legt u een gedegen theoretische basis onder uw werk als verpleegkundige. In het praktijkprogramma gaat u in uw werkomgeving deze vaardigheden toepassen. Met deze vaardigheden hebt u dan al geoefend in het skills lab. Gedurende de hele opleiding wordt u zorgvuldig begeleid door zeer deskundige docenten met ruime ervaring in de gezondheidszorg. Zo ontwikkelt u zich tot medisch professional met uitstekende kennis en vaardigheden.

Vooropleiding

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen die 21 jaar of ouder is.

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de thuisopdrachten betekenen een studiebelasting van ca. 3 -5 uur per week.

Praktijkprogramma

Naast de bijeenkomsten werkt u aan opdrachten die u uitvoert in uw eigen werkomgeving of, als die niet voldoet, op uw stageplek. U plaatst de uitwerking van de opdrachten in het portfolio in de online leeromgeving. Daarnaast traint en ontwikkelt u tijdens de bijeenkomsten en in de praktijk uw vaardigheden. De resultaten hiervan legt u ook vast in het portfolio. U wordt hierbij ondersteund door het portfoliobureau van NCOI. Zie voor meer informatie website.

Taalkennis en rekenvaardigheden

Er zijn wettelijke eisen voor taalkennis en rekenvaardigheden. Hier zijn examenkosten aan verbonden, zie website voor meer informatie.

Verkorte opleiding en vrijstelling

Vaak is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor 1 of meer onderdelen. Dat hangt af van werkervaring, diploma's of eerder gevolgde opleidingen en cursussen. Zo komt u met het diploma 'MBO Verzorgende IG niveau 3' in aanmerking voor een verkort traject dat het mogelijk maakt in circa 1 jaar uw niveau 4-diploma te halen. Informeert u naar de mogelijkheden bij uw inschrijving.

BIG-registratie

Het beroep van Verpleegkundige op MBO-niveau is een beschermd beroep, volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Als u uw diploma van deze opleiding heeft gehaald, kunt u worden opgenomen in het BIG-register.

Online leeromgeving

In deze opleiding wordt gebruikgemaakt van een speciaal voor deze opleiding ingerichte online leeromgeving.

MBO College | 2 jaar

Opleidingsinhoud

Studieprogramma

De opleiding bestaat uit 8 modules en een praktijkprogramma:

Werken in de zorg

(6 bijeenkomsten)
 • Functies en beroepen in de gezondheidszorg
 • De organisatie van de gezondheidszorg
 • Preventie, voorlichting en gezondheidsbevordering
 • Werkvelden binnen de gezondheidszorg
 • Soorten zorgvragers
 • Werken met protocollen, zorg-, woon- en behandelplannen
 • Omgaan met cliŽnten, patiŽnten en familie

Medische basiskennis

(6 bijeenkomsten)
 • De werking van het menselijk lichaam
 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Ziekteprocessen, -verloop en gevolgen
 • Medisch onderzoeken
 • Stofwisseling en voeding
 • Farmacie en farmacotherapie

Communicatie in de zorg

(6 bijeenkomsten)
 • Overleggen en vergaderen
 • Gesprekstechnieken
 • Feedback geven en ontvangen
 • Begeleiden van zorgvragers
 • Omgaan met patiŽnten
 • Rapporteren
 • Lastige communicatiesituaties
 • Beroepshouding en ethiek

Verpleegtechnische handelingen

(3 dagbijeenkomsten)
 • Geneesmiddelen toedienen via infuus
 • Katheteriseren
 • Inbrengen maagsonde
 • Verzorgen van een stoma
 • Verzorgen van wonden met drains
 • Uitvoeren van maag- en darmspoelingen
 • Diverse andere verpleegtechnische handelingen
 • Bediening van apparatuur en gebruik van instrumenten en middelen
 • Werken met protocollen

Integrale zorg

(6 bijeenkomsten)
 • Integrale benadering van de zorg
 • CoŲrdineren en afstemmen met ketenpartners
 • Methodisch en planmatig werken in de gezondheidszorg
 • Verpleegkundige diagnose
 • Klinisch beoordelen
 • Specifieke doelgroepen
 • Chronische zorgvrager
 • Revaliderende zorgvrager
 • Psychiatrische zorgvrager
 • Kind en jeugdige zorgvrager
 • Samenwerken met andere vakgebieden en specialismen in de zorg en hulpverlening

Pathologie en gezondheidszorg

(6 bijeenkomsten)
 • Anatomie, fysiologie en multipathologie
 • Complexe ziektebeelden
 • Geneeskunde
 • Afweer en immunopathologie
 • Medische microbiologie
 • Algemene oncologie
 • Geneesmiddelenleer
 • De oudere mens, sterven en de dood

Professionele zorg

(3 dagbijeenkomsten)
 • Verpleegkundige basiszorg
 • EHBO en reanimatie
 • Medisch-technische handelingen
 • Verpleegtechnische handelingen
 • Handelen bij calamiteiten
 • Bediening van apparatuur en gebruik van instrumenten en middelen
 • Werken met protocollen

Professionele zorg en communicatie

(6 bijeenkomsten)
 • Professionele communicatieve vaardigheden
 • Bepalen van de zorgbehoefte of zorgvraag
 • Planmatig begeleiden, observeren en evalueren
 • Vastleggen en rapporteren
 • Multidisciplinair overleg
 • Ontwikkelingen in het vak bijhouden
 • Deskundigheidsbevordering
 • Kwaliteitszorg
 • Wet- en regelgeving in de gezondheidszorg

Uniek praktijkprogramma

De modules Verpleegtechnische handelingen en Professionele zorg volgt u in een zogenaamd skills lab. Dit is een zeer goed uitgeruste oefenruimte waar u gedurende 3 (zater)dagen daadwerkelijk kunt oefenen. Zo past u uw medische kennis meteen toe binnen een veilige oefenomgeving. Op deze wijze bereidt u zich uitstekend voor op de verpleegkundige beroepspraktijk.

Diploma

De examens zijn een combinatie van schriftelijke examens, een mondeling examen, praktijkgerichte opdrachten, een praktijkexamen tijdens de laatste bijeenkomst en het praktijkprogramma. Uiteraard wordt u in uw opleiding hierover per onderdeel geÔnformeerd. Bij een voldoende beoordeling van alle onderdelen en het praktijkprogramma ontvangt u het diploma 'MBO Verpleegkundige niveau 4', zoals ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen.

Kosten

2890 euro
Excl BTW, arrangementskosten en trainingsmateriaal.

Bijzonderheden

Aantal lesdagen: 57

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen