International Management Forum

Informatiemanagement in de Publieke Sector

Algemene informatie over de cursus

Informatiemanagement is zeer actueel in de publieke sector

Zowel de overheid als ook andere publieke organisaties staan de komende jaren voor forse uitdagingen op het gebied van veranderende wetgeving, decentralisaties, bezuinigingen, ketensamenwerkingen en IT-innovatie. Publieke organisaties moeten daarom in hoog tempo moderniseren. Om de druk van de bezuinigingen te verlichten moet alles digitaal. Digitalisering is daarnaast noodzakelijk om dezelfde kwaliteit van diensten te kunnen blijven leveren. Het belang van IT voor de publieke sector is daarmee exponentieel toegenomen. Daarnaast verschuift de focus van IT steeds meer naar informatie. Als informatiemanager in een publieke organisatie wordt u geacht juist op strategisch niveau een bijdrage te leveren in niet alleen uw eigen organisatie, maar ook daarbuiten in externe netwerken en ketens.
Informatiemanagement in publieke organisaties – doel opleiding

Het doel van de 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector is u op te leiden tot een informatiemanager op tactisch en strategisch niveau. In de opleiding komen tal van actuele onderwerpen, ervaringen en best practices in de publieke sector aan de orde. Na de opleiding weet u wat er speelt binnen de samenhang IT, besturing, informatievoorziening en organisatie en zult u als informatiemanager een volwaardig adviseur en sparring partner in uw organisatie zijn. U zult in staat zijn op directieniveau een waardevolle bijdrage te leveren aan organisatie ontwikkelingen en deze om te zetten in concrete veranderprogramma's op het gebied van informatievoorziening en IT. Met andere woorden, u zult alle kennis en competenties hebben om als informatiemanager in de publieke sector succesvol te zijn.

Inhoud van de cursus

Informatiemanagement in de publieke sector – lesprogramma

DAG I

OCHTENDPROGRAMMA

De moderne informatiemanager in publieke organisaties
 • Het werkveld van informatiemanagement in de publieke sector
 • Informatiemanagement modellen: Looijen, BiSL en AIM (Amsterdams Informatiemanagement Model)
 • Toepassing van de verschillende informatiemanagement modellen: relatie met bedrijfsvoering, eigen vakgebied en IT
 • Rollen en samenwerking binnen en buiten informatiemanagement
 • Het speelveld van de informatiemanager in de publieke sector

MIDDAGPROGRAMMA
Trends in informatiemanagement
 • Uitdagingen van het informatiemanagement vakgebied
 • Naar een succesvolle invulling van de informatiemanagement rol
 • Het informatiemanagement werkveld in de publieke sector: actuele trends
 • 3 relevante trends: dynamiek, scope en uitdagingen

PRAKTIJKCASE
Het speelveld van de informatievoorziening van de toekomst en de vertaling naar uw organisatie
 • Reflectie op veranderingen binnen uw organisatie met behulp van het Informatiemanagement Canvas

DAG II

OCHTENDPROGRAMMA
Informatieplanning, business cases, portfolio management
 • Doel van de informatieplanning
 • Business Informatie Planning (BIP), het Novius model voor de publieke sector
 • Uitgangspunten en vrijheidsgraden
 • Het belang van business cases
 • Opstellen van business cases
 • Soorten baten (kwalitatief en kwantitatief)
 • Van business case naar projecten
 • Het belang van portfolio management
 • De rol van informatie en IT in business innovatie, business strategie en bedrijfsvoering
 • Succescriteria van portfolio’s

MIDDAGPROGRAMMA
Story telling voor de informatiemanager
 • Diepgaand begrip van de klant
 • Gebruik van verhalen (story telling) bij het inventariseren van behoeften
 • Story listening: wat is een verhaal? Hoe luistert u naar verhalen? Hoe voert u een verhalend gesprek?
 • Hoe plaatst u story telling in het perspectief van verandering in uw organisatie?
 • Vertalen van verhalen naar klantbehoeften (gebruik methode behoeftestelling)
 • Hoe past u story telling toe? Wanneer werkt het wel en wanneer werkt het niet?

DAG III

OCHTENDPROGRAMMA
Regie en opdrachtgeverschap van projecten
 • Waarom gaan (publieke) IT-projecten vaak mis?
 • Oorzaken van volhouden in falende projecten
 • Projectbeheersing en inperken van escalerend commitment
 • CASE: escalerend commitment
 • Effectieve methoden en technieken voor het voorkomen van projectescalatie
 • Het gevaar van grootschalig denken
 • Het belang van nieuwe investerings/financieringsmodellen
 • De menselijke factor in beheersing van projecten
 • Het potentieel van lean en agile

MIDDAGPROGRAMMA
Agile & Lean voor de informatiemanager in de publieke sector
 • Het agile en lean gedachtegoed
 • Waarom is de agile en lean denkwijze interessant voor een informatiemanager?
 • Wat zijn de essenties van agile en lean?
 • Wat betekent dit voor een informatiemanager?

PRAKTIJKCASE
De voordelen van Agile & Lean in de publieke sector

DAG IV

OCHTENDPROGRAMMA
Adviseren voor de informatiemanager in de publieke sector
 • Wat is adviseren?
 • Het adviesproces voor de informatiemanager
 • Adviesstijlen
 • Communicatiestijlen

PRAKTIJKCASE
Praktische oefeningen om advies- en invloedstijlen beter onder de knie te krijgen

MIDDAGPROGRAMMA
Lean verandermanagement voor de informatiemanager in de publieke sector
 • De Lean Change Management aanpak: waarom is deze relevant voor informatiemanagement?
 • Hoe creëert u een gedragen verandering?
 • Wat is het startpunt van de verandering en welke principes past u vervolgens toe?
 • Hoe speelt u in op (nieuwe) inzichten terwijl de implementatie van de verandering wordt volbracht?
 • Wie betrekt u bij de verandering?
 • Vertalen van de behoefte van uw organisatie aan de hand van het Lean Change Management Canvas

GASTLEZING
Informatiemanagement en de politieke context

DAG V

OCHTENDPROGRAMMA
Datamanagement en digitalisering van Informatiemanagement in publieke organisaties
 • Datamanagement en beleid
 • Data- en gegevensmanagement
 • De rol en waarde van data binnen organisaties in de publieke sector
 • Waarom datamanagement?
 • Datamanagement en strategische uitdagingen
 • Maak diensten beter met data
 • Het datamanagement framework
 • Data governance en de toepassing binnen de publieke sector
 • Doelen en missies in het data governance beleid
 • Informatiebehoeften binnen publieke organisaties
 • Wie is verantwoordelijk voor data?

MIDDAGPROGRAMMA
Van digitalisering naar dataficatie
 • Datakwaliteit
 • Inzicht in de datastromen vanuit de verschillende bronnen
 • Eisen en wensen van de gebruikers van data
 • Inzicht in de verschillende soorten data
 • Verwerking en beveiliging van data
 • Eisen aan de data binnen publieke organisaties
 • Inzicht in de grootste risico’s en bedreigingen
 • Interne en externe bedreigingen van publieke organisaties
 • Data integriteit en wet- en regelgeving op het gebied van data
 • Open data en Big Data
 • Predictive analytics, te voorspellen op basis van data

Duur van de cursus

5 dagen

Kosten van de cursus

De kosten van de 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector bedragen € 3.680,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee, documentatiemateriaal en 4 boeken (t.w.v. € 145,-).

Bijzonderheden

Informatiemanager op strategisch en tactisch niveau – u wordt gezocht!

Managers die de verbinding kunnen leggen tussen organisatie, strategie en informatiemanagement worden op dit moment – met name in publieke organisaties – veel gevraagd. Wilt u uw organisatie versterken op het snijvlak van bestuurlijke processen, informatievoorziening en IT? Dan is dit de opleiding voor u! 


Plaatsen / leslocaties

Omgeving Amersfoort

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.