ROC Midden Nederland

Schakelcursus middelbare gieterijtechniek

Algemene informatie over de cursus

Voor wie is deze opleiding bedoeld
De Schakelcursus Middelbare Gieterijtechniek is bedoeld voor deelnemers met onvoldoende vooropleiding om hen voor te bereiden op de opleiding Middelbare Gieterijtechniek, zoals deze wordt gegeven bij ROC Midden Nederland.

Toelatingseisen
De toelating tot de Schakelcursus Middelbare Gieterijtechniek geldt een diploma van een voortgezette opleiding in het kader van het leerlingwezen of een vergelijkbare vooropleiding met voldoende theoretische kennis. Indien men niet aan deze toelatingsnorm voldoet is deelname uitsluitend mogelijk in overleg met de cursusleider.

Doel inhoud opleiding
Het programma van de Schakelcursus Middelbare Gieterijtechniek bestaat uit:

Lezen van constructietekeningen
Tekeningen lezen aan de hand van diverse oefeningen uit de apparatenbouw en machinebouw.

Scheikunde
Elementen, atomen, moleculen, scheikundige formules en reacties, normaal m3, verbrandingsvergelijkingen, samenstelling van de verbrandingsgassen.

Warmteleer
Inleiding, S.I. eenheden, rekenregels, natuurkunde wetten, energievormen, begrippen, enthalpie, thermometrie, meten van warmtehoeveelheden, uitzetting en krimp, druk in een vloeistof, kracht op een wand, warmtetransport door een wand.

Wiskunde
Goniometrie, oppervlakte en inhoud berekenen, logaritmen, omvormen van formules, eerste graads vergelijkingen, grafieken.

Materialenkennis
Toestandsdiagrammen, ongelegeerd staal, corrosie, non ferro metalen, lichte metalen, gietijzer, materiaalonderzoek.

Organisatie
Doel van een bedrijf, indeling van bedrijven, organisatiestructuren in een bedrijf, productievormen en kenmerken, bedrijfsactiviteiten, kostprijsberekening.

Vloeistoffen
Inleiding, grootheden, kracht en druk, stromingsleer, hydraulica.

Elektrotechniek
Elektrische spanning, stroom en weerstand, de wet van Ohm, energie, veiligheidsvoorschriften, fabrieksinstallatie.

Rapporteren
Het schrijven van een korte, zakelijke brief, het opstellen van een rapport naar aanleiding van een onderzoek.

Examinering
Halverwege het cursusjaar (medio januari) wordt er voor de vakken Wiskunde en Elektrotechniek examen afgenomen. Aan het einde van de cursus wordt er voor de overige vakken examen afgenomen.

Voor enkele vakken moet een schriftelijke opgave worden ingeleverd, welke beoordeeld wordt. Slaagt men voor het totale examen, dan is men toelaatbaar tot de opleiding 'Middelbare Gieterijtechniek'.

Lestijden
De lessen vinden plaats op maandagavond van 17.15 uur tot 21.15 uur. Daarnaast moet de deelnemer rekening houden met zelfstudie buiten de lesavond. De cursusperiode is van september tot mei daaropvolgend.

Locatie
De lessen voor de schakelcursus Middelbare Gieterijtechniek worden gegeven op de locatie van ROC Midden Nederland op de Harmonielaan in Nieuwegein.

Certificaten / Diploma
Na afronding van de opleiding ontvangt de deelnemer het diploma Schakelcursus Middelbare Gieterijtechniek.

Opleidingsduur
De opleiding duurt circa 30 dagdelen. De cursusperiode is van september tot mei daaropvolgend.

Vervolgmogelijkheden
Het diploma biedt toegang tot de opleiding Middelbare Gieterijtechniek.

Inhoud van de cursus

Opleidingskosten
Schakelcursus 2.525,-
Boeken via ROC Midden Nederland 195,-

Duur van de cursus

circa 30 dagdelen

Plaatsen / leslocaties

Nieuwegein

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.