ROC Midden Nederland

Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Algemene informatie over de cursus

Voor wie is deze opleiding bedoeld
De opleiding Ondersteunen bij Verpleegtechnische Handelingen richt zich op deelnemers die in het bezit zijn van een van de volgende diplomaís: verzorgende AG, mdgo-vz lang, bejaardenverzorgende, gezinsverzorgende, verzorgende C en D, kraamverzorgende.

Lestijden
De opleiding vindt plaats op woensdag op 14 en 28 oktober, 11 en 25 november en 9 december 2015, elke dag van 08.30 tot 17.00 uur.

Locatie
De lessen worden gegeven op de locatie van ROC Midden Nederland aan de Noordweg 12 in Zeist.

Certificaten / Diploma
Als de opleiding Ondersteunen bij Verpleegtechnische Handelingen succesvol wordt afgesloten ontvangt de deelnemer het Bewijs van deelname ĎOndersteunen bij verpleegtechnische handelingení. De scholingen en trainingen van ROC Midden Nederland leveren accreditatiepunten op voor de beroepsgroep verpleegkundigen en verzorgenden.

Inhoud van de cursus

Bij zorginstellingen is behoefte aan medewerkers die verpleegtechnische vaardigheden kunnen uitvoeren bij cliŽnten. ROC Midden Nederland voorziet in deze behoefte door het aanbieden van de opleiding Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen. Deze opleiding is ontwikkeld als vervanging van de opleiding deelkwalificatie 304 (verplegende elementen) die tot 2012 is aangeboden door Bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland.

De opleiding Ondersteunen bij Verpleegtechnische Handelingen bestaat uit:

wet- en regelgeving;
verpleegkundig rekenen;
medicatie toedienen (inclusief injecteren subcutaan en intramusculair en toedienen medicatie via luchtwegen);
katheteriseren (man en vrouw);
zorg voor suprapubische katheter;
stomazorg;
maagsonde inbrengen en verwijderen;
verzorgen van een PEG-katheter;
toedienen van sondevoeding;
toedienen van zuurstof;
wondverzorging, inclusief zwachtelen;
uitzuigen mond- en keelholte;
zorg voor tracheacanule en Ėstoma.
De inhoud van de opleiding is gebaseerd op Kerntaak 1 van de opleiding verzorgende-IG: het bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier. De deelnemer:

verzamelt gegevens om de zorg- en ondersteuningsbehoeften van een cliŽnt in kaart te brengen;
stelt (mede) het zorgplan op en voert in opdracht van een arts verpleegtechnische handelingen uit;
rapporteert de bevindingen aan betrokken deskundigen en zet zo nodig vervolgstappen in gang;
observeert de in gang gezette handeling, (medicatie)therapie, begeleiding, onderzoek of ingreep;
rapporteert de bevindingen aan betrokkenen, raadpleegt zo nodig andere deskundigen en/of zet vervolgstappen in gang;
geeft gericht voorlichting, advies en instructie;
begeleidt en stimuleert de cliŽnt bij het handhaven en vergroten van de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk gebied;
stemt de zorgverlening of ondersteuning af en evalueert met alle betrokkenen.
Tijdens de opleiding leert de deelnemer hoe hij/zij verpleegtechnische handelingen uitvoert bij een cliŽnt. Hierbij wordt - naast het oefenen van de vaardigheden in een gesimuleerde situatie - gebruik gemaakt van e-learning. Naast het theoretisch deel bestaat de opleiding uit opdrachten die uitgevoerd worden in de beroepspraktijk. De instelling zorgt voor begeleiding en beoordeling. De categorie cliŽnten en de context kan variŽren: thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Om aan de opleiding deel te kunnen nemen moet de deelnemer minimaal 20 weken ŗ 16 uur werken bij een door Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkende instelling voor de opleiding Verzorgende IG of Verpleegkundige. De instelling zorgt voor stagebegeleiding en -beoordeling.

Duur van de cursus

De opleiding bestaat uit vijf lesdagen, inclusief een afsluitende toets. Daarnaast werkt de cursist minimaal 20 weken a 16 zestien uur bij een door SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkende instelling voor de opleiding Verzorgende-IG of Verpleegkundige.

Kosten van de cursus

De prijs voor het gehele traject inclusief cursusmap is Ä 1.195,-.

Plaatsen / leslocaties

Vondellaan

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.