ROC Midden Nederland

Scholingscyclus palliatieve zorg voor verzorgenden

Algemene informatie over de cursus

Voor wie is deze opleiding bedoeld
Verzorgenden of begeleiders (niveau 3) die werkzaam zijn in de thuiszorg, een kleinschalige wooneenheid of in een verpleeghuis.

Inhoud van de cursus

Driekwart van de palliatieve zorgvragers overlijdt thuis, in een verpleeg- of verzorgingshuis of in een hospice. De zorg op deze werkplekken wordt grotendeels verleend door verzorgenden, vaak met ondersteuning van verpleegkundigen. Wie werkzaam is als verzorgende wordt daarom regelmatig geconfronteerd met zorgvragers die een ernstige, levensbedreigende ziekte hebben waarbij verschillende klachten en problemen kunnen spelen. De intensieve zorg die nodig is, is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. Deze scholing biedt een inleiding in de palliatieve zorg en wordt in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg als open inschrijving aangeboden.

De scholing is opgezet met behulp van de methodiek ‘Signalering van zorgproblemen in de palliatieve fase’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de signaleringsbox. Deze opzet zorgt dat de deelnemers steeds zelfstandiger informatie over palliatieve zorg gaan opzoeken, toepassen en overdragen aan anderen. De deelnemers werken zowel individueel als in groepjes. Voor elke les is voorbereiding in de vorm van een leesopdracht of het verzamelen van materiaal op de werkplek noodzakelijk. Met het geven van een presentatie over een onderwerp met de betrekking tot de palliatieve zorg sluit de deelnemer de scholing af. Dit kan een klinische les zijn, maar ook een verbeterplan voor de eigen afdeling. Na het volgen van de scholing kan de deelnemer:

  • uitleggen wat palliatieve zorg voor hem/haar inhoudt en met welke ethische aspecten dat te maken heeft;
de specifieke zorgaspecten van palliatieve zorg voor een cliënt op lichamelijk, sociaal, psychisch en spiritueel gebied uitleggen;
  • in een gesimuleerde situatie de situatie van een cliënt op methodische wijze in kaart brengen en daarna de juiste stappen nemen;
  • uitleggen met wie en hoe er wordt samengewerkt in de palliatieve zorgverlening en hoe doorverwezen wordt naar de juiste hulpverleners;
  • motiveren hoe de elementaire zorg op een adequate en verantwoorde wijze uitgevoerd kan worden.

De lessen vinden plaats op donderdag 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 december 2016 van 18.30 tot 21.30 uur.

De opleiding bieden we ook in company aan.

Duur van de cursus

De scholing scholingscyclus Palliatieve Zorg voor Verzorgenden bestaat uit zes bijeenkomsten van drie uur.

Kosten van de cursus

Scholingskosten € 320,- exclusief de box 'denk- en werkmethode Signalering in de palliatieve fase’. Deze set kost inclusief verzendkosten € 27,50
De prijs voor een in companytraject wordt in overleg vastgesteld.

Bijzonderheden

Deelnemers aan de scholingscyclus Palliatieve Zorg voor Verzorgenden ontvangen een bewijs van deelname mits zij 80% aanwezig zijn geweest en een actieve bijdrage hebben geleverd aan de afsluitende presentatie.

Plaatsen / leslocaties

Utrecht

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.