Vonk

(SWK) Koopvaardij officier kleine schepen (Stuurman/werktuigkundige)

Algemene informatie over de cursus

Personen van 23 jaar en ouder die de vaarbevoegdheid stuurman/gezagvoerder, schepen < 3.000 GT/ < 3.000 kW wensen te behalen.

De koopvaardij officier kleine schepen is werkzaam in een internationaal georiŽnteerde beroepsomgeving. Hij vaart op schepen die zowel short sea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld stukgoed en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart en de ferrysector en de passagiervaart.

De koopvaardij officier kleine schepen maakt deel uit van een team van scheepsofficieren en is belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en passagiers en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. Daarbij werkt hij samen met andere opvarenden en externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering.


De koopvaardij officier kleine schepen kan zich ontwikkelen tot stuurman-werktuigkundige of zich specialiseren als stuurman of scheepswerktuigkundige. De nadruk van het werk van de stuurman ligt op de navigatie en de belading van het schip. De nadruk van een scheepswerktuigkundige ligt op het technisch bedrijf en het technisch onderhoud van het schip.

Bij de beroepsuitoefening is het uitgangspunt dat zowel de stuurman als de scheepswerktuigkundige een specialistisch inzetbare koopvaardij officier is, waarvan de bedrijfstak diepgaande kennis en vaardigheden vereist voor het dienst doen op kleine schepen. Dit in tegenstelling tot de minder diepgaande maar bredere eisen die worden gesteld aan de kennis en vaardigheden van de stuurman-werktuigkundige. Bij de beroepsuitoefening van de stuurman-werktuigkundige is het uitgangspunt dat hij een multifunctioneel inzetbare koopvaardij officier is, waarvan de bedrijfstak brede kennis en vaardigheden vereist.

De stuurman-werktuigkundige komt vooral tot zijn recht op schepen waar de bedrijfsvoering is geÔntegreerd of op schepen waar een aantal processen ondersteund worden door de wal.

De stuurman komt vooral tot zijn recht op schepen waarop specialistische ladingsprocessen plaatsvinden. Naast diepgaande kennis ten aanzien van navigatie en beladen, heeft de stuurman voldoende technisch inzicht om verantwoord met de apparatuur aan boord om te gaan.

De scheepswerktuigkundige komt vooral tot zijn recht op schepen waarop specialistische technische processen plaatsvinden.

De koopvaardij officier kleine schepen werkt in onregelmatige diensten en is gedurende vaarperiodes continue aan boord. Er wordt aan boord gewerkt en gewoond. Dit impliceert naast een grote taakgerichtheid en inzet een sociale opstelling ten opzichte van andere opvarenden. Engels is daarbij de gangbare voertaal.

Inhoud van de cursus

De opleiding bevat de volgende vakken/kerntaken:
 • Navigatie
 • Zeemanschap
 • Scheepswerktuigkunde
 • Electro
 • Onderhoud
 • ECDIS

Tevens is de cursus Radar Navigation Management Level een onderdeel van deze opleiding.

Alsmede de algemene vakken:
 • Nederlands
 • Rekenen/wiskunde
 • Engels

Naast de opleiding dient u nog de volgende certificaten te behalen (de kosten van deze cursussen zijn niet in de prijs van de opleiding opgenomen):
 • Basic Safety Training (via DHTC)
 • Proficiency in survival craft (via DHTC)
 • Medical First Aid and Medical Care
 • Security Awareness training (ISPS) STCW certificaat (of SSO)
 • Designated Security Duties (ISPS) STCW certificaat (of SSO)
 • Advanced Fire Fighting (via DHTC)
 • Marcom A
 • Hoogspanning voor de Scheepvaart (per 2015-2016)

Vaartijd
Een stage van 360 dagen maakt onderdeel uit van de opleiding Koopvaardij officier kleine schepen (Stuurman-werktuigkundige, SWK). Hiervoor moet een stageboek worden bijgehouden.

Na goedkeuring van het stageboek kan men in aanmerking komen voor het schooldiploma Koopvaardij officier kleine schepen (Stuurman-werktuigkundige, SWK).

Vervolgens kan men bij het kenniscentrum KIWA een vaarbevoegdheid aanvragen.

Bij voldoende vaartijd in een relevante functie is dispensatie van stage mogelijk. Na ťťn cursusjaar kan men reeds in het bezit zijn van de wachtbevoegdheid Schipper-machinist beperkt werkgebied (SMBW).

Na het afsluiten van de totale opleiding verkrijgt de gediplomeerde wachtbevoegdheid. De vorm en inhoud van de opleiding zijn van een dusdanig niveau dat een afgestudeerde direct inzetbaar is in de wachtfunctie op de genoemde categorieŽn schepen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Als u zich inschrijft voor het tweede jaar van deze opleiding dan dient u in het bezit te zijn van het diploma SMBW. Uw niveau betreffende de vakken Engels en Nederlands dient voldoende te zijn om te kunnen instromen. Op basis van een intakegesprek zal dit worden bepaald.

Duur van de cursus

Twee cursusjaren (september t/m juli). Indien u in het bezit bent van het diploma SMBW: 1 cursusjaar. Tevens een stage van 360 dagen.

Kosten van de cursus

Voor meer informatie http://www.onderwijsgroepnwh.nl.
Ä6.295,00 exclusief leermiddelen en kosten van extra trainingen. (BTW vrijgesteld)

Bijzonderheden

Voor meer informatie over de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met de afdeling bedrijfsopleidingen, telefoon [klik hier voor het telefoonnummer]

Plaatsen / leslocaties

Den Helder

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.