Vonk

(SW6) Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart

Algemene informatie over de cursus

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die:
 • als schipper en/of machinist binnen de visserij wil varen binnen het beperkte vaargebied (30 mijl vanuit de Nederlandse kust, ten hoogste 12 uur uit de werkhaven en minder dan 6 uur verwijderd uit een beschutte haven of rede)
 • de zeevisserij wil beoefenen binnen 30 mijl uit de kust en op schepen kleiner dan 24 meter.
 • minimaal 23 jaar is

De Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 is belast met werkzaamheden in het kader van de visvangst op een vissersschip. Hij assisteert bij het uitzetten van de navigatieroute, manoeuvreert het schip en loopt navigatiewacht op de brug. Ook assisteert hij bij het meren, ontmeren en ankeren van het schip. Daarnaast houdt de Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 zich bezig met de visvangst. Hij ontvangt van de brug instructies t.b.v. de visvangst en vertaalt deze naar handelingen aan dek. Samen met de andere opvarenden zet hij de netten of kabels uit en haalt ze weer binnen. De gevangen vis wordt door de Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 gesorteerd en verwerkt.

Verder zorgt hij voor het onderhoud van het materiaal aan dek en het dagelijks schoonmaken van het schip. Hij voert voorkomende eenvoudige reparaties en preventieve werkzaamheden uit in de machinekamer. Hij draagt zorg voor het beheer van het technisch bedrijf. Samen met andere bemanningsleden woont en werkt hij gezamenlijk op het schip.


De Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 is voornamelijk werkzaam in de kottervisserij, maar daarnaast ook in de trawlervisserij.
Kotters vissen vooral op rondvis, platvis, garnalen, kokkels en mosselen. De kottervisserij is onder te verdelen in twee deelsectoren: kustvisserij en zeevisserij. De tijd die op zee wordt doorgebracht is 1 tot 3 weken. Op een kleine kotter met beperkt vaargebied kan de Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 eindbevoegdheid als schipper verkrijgen, na een bepaalde vaartijd. Op grotere kotters kan hij uitsluitend de bevoegdheid van stuurman werktuigkundige krijgen. Vanwege de kleine bemanning op een kotter is de functiedifferentiatie van de beroepen op een kotter kleiner dan op een trawler.
Trawlers kunnen wereldwijd vissen op pelagische vissoorten. De tijd die op zee wordt doorgebracht is afhankelijk van de vangst en varieert van 3 tot 6 weken. Aan boord van een trawler wordt de vis direct verwerkt. De Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 kan op een trawler uitsluitend onder de leiding van een hogere rang werken en heeft dus geen eindbevoegdheid.

Inhoud van de cursus

Van een beginnende stuurman/werktuigkundige zeevisvaart SW6 wordt verwacht dat hij:
 • het schip reisklaar maakt;
 • assisteert bij het uitzetten van de navigatieroute;
 • het schip manoeuvreert;
 • assisteert bij het meren, ontmeren en ankeren;
 • navigatiewacht loopt;
 • vis vangt en verwerkt;
 • adequaat handelt in nautische noodsituatie en bij calamiteiten;
 • onderhoud en reparaties uitvoert;
 • aan boord verblijft en werkt. 

De Opleiding bevat de volgende vakken/kerntaken:
 • Navigatie
 • Vangt en verwerkt vis op vissersschepen
 • Onderhoud en beheer technisch bedrijf
 • Functioneren op een schip
 • Safety:

Alsmede de algemene vakken:
 • Nederlands
 • Rekenen/wiskunde
 • Engels

Naast de opleiding dient u nog de volgende certificaten te behalen (de kosten van deze cursussen zijn niet in de prijs van de opleiding opgenomen):
 • Basic Safety Training (via DHTC, kosten zijn niet in de cursusprijs opgenomen)
 • Medical First Aid en Medical Care (kosten zijn niet in de cursusprijs opgenomen)
 • Security Awareness training (ISPS) STCW certificaat (of SSO)
 • Designated Security Duties (ISPS) STCW certificaat (of SSO)
 • Marcom B (kosten zijn niet in de cursusprijs opgenomen)
 • Visserijkunde I en II (de kosten voor deze studieonderdelen zijn wél bij de prijs inbegrepen)

Vaartijd
Een stage van 180 vaardagen maakt onderdeel uit van de opleiding.

Tijdens deze stage moet een goedgekeurd stageboek worden bijgehouden.

Duur van de cursus

1 schooljaar (september t/m juli).

Kosten van de cursus

Voor meer informatie http://www.onderwijsgroepnwh.nl,
€5.250,00 exclusief leermiddelen en kosten van extra traingen (BTW vrijgesteld)

Bijzonderheden

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de afdeling bedrijfsopleidingen tel: [klik hier voor het telefoonnummer] .

Plaatsen / leslocaties

Den Helder

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.