MBO Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Is het helpen en verzorgen van andere mensen jouw passie? Geeft het jou veel voldoening om mensen te begeleiden in en rondom hun woonomgeving? Dan is deze opleiding echt iets voor jou. Je kunt met dit diploma werken in een verzorgings- of verpleeghuis en je helpt de bewoners met de dagelijkse verzorging. Je doet ook activiteiten met ze en je vindt het leuk om dagelijks een gezellig praatje met ze te maken. Ook als je graag in de kinderopvang werkt of gastouder wilt worden, heb je dit diploma nodig. Je helpt de kinderen verzorgen, je begeleidt ze bij activiteiten en je bent verantwoordelijk voor hun veiligheid. Op een kinderdagverblijf of gewoon bij jou thuis. Je wordt opgeleid voor het officieel erkende diploma 'MBO Helpende Zorg en welzijn niveau 2' waarmee je direct in de praktijk kunt werken. Je kunt daarna eenvoudig doorstromen naar de MBO-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3. De vraag naar mensen met deze opleiding is enorm. Je bent er vrijwel zeker van dat je snel een passende baan zult vinden.


Subsidie


Volledige, erkende MBO-opleidingen worden sterk gestimuleerd door de overheid. Als je deelneemt aan dit programma, komt je werkgever waarschijnlijk in aanmerking voor subsidie. Voor deze regeling gelden bepaalde voorwaarden. Kijk voor deze voorwaarden op onze website of bel met een van onze opleidingsadviseurs.


Voor wie?


Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die graag volwassenen of kinderen begeleidt en verzorgt. Je werkt in een verpleeg-, bejaarden- of verzorgingshuis, in de thuiszorg, in de gehandicaptenzorg, op een kinderdagverblijf of thuis als gastouder.


Vooropleiding


Voor de landelijk erkende MBO-opleidingen van onderwijsinstelling gelden beperkte instroomeisen. Bij je inschrijving wordt bekeken of je aan deze eisen voldoet. Is dat niet het geval, dan word je uitgenodigd voor een persoonlijke intake. Tijdens het intakegesprek worden je motivatie en voorkennis besproken. In de meeste gevallen kun je dan alsnog instromen.


Aanpak


Je gaat aan de slag met theorie waar je ook echt iets mee kunt in de praktijk. In deze opleiding staat het ontwikkelen van vaardigheden die je als helpende zorg en welzijn in de zorg nodig hebt centraal. Tijdens de opleiding leer je op praktische wijze hoe je zorg en ondersteuning kunt bieden op basis van een werkplanning. Daarnaast komt het ondersteunen bij het zelfstandig functioneren uitgebreid aan bod. In de lessen en tijdens je stage je ook daadwerkelijk bezig met het uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken.


Opzet van de opleiding


We beginnen de opleiding met een kick-offbijeenkomst. De opleiding bestaat uit een aantal beroepsmodules, een stage, een algemene beroepsmodule en een begeleidingsprogramma. In de beroepsmodules leer je theorie en beroepsvaardigheden van ervaren docenten die met beide benen in de praktijk staan. Tijdens je stage leer je de theorie toepassen in de praktijk en oefen je jouw beroepsvaardigheden. Zo krijg je waardevolle praktijkervaring in het beroep. In de algemene beroepsmodule ontwikkel je aanvullende kennis en vaardigheden die jou als werknemer op de arbeidsmarkt aantrekkelijk maken. Het begeleidingsprogramma helpt je om je opleiding met goed gevolg af te ronden. Je staat er niet alleen voor! Daarnaast heb je tijdens de opleiding een persoonlijke mentor die je begeleidt naar het erkende diploma.

Bij erkende MBO-opleidingen is het wettelijk verplicht om taalkennis en rekenvaardigheid te toetsen. Hier zijn examenkosten aan verbonden. Zie onze website voor meer informatie.


Stage


Leren doe je in de praktijk. Dit doe je tijdens de stage. We noemen dat de beroepspraktijkvorming (BPV). Heb je op dit moment een baan die past bij deze opleiding? En is het bedrijf waarbij je werkt een erkend leerbedrijf voor deze opleiding? Dan kom je in aanmerking voor de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Je huidige werkplek geldt dan als stageplek. Heb je op dit moment geen baan die past bij deze opleiding? Dan kom je in aanmerking voor de Beroepsopleidende Leerweg (deeltijd BOL). Je loopt dan stage bij een erkend leerbedrijf dat je zelf zoekt. Ons Stage Instituut kan je daarbij mogelijk helpen. Zie onze website voor meer informatie. Je volgt bij deze leerweg extra lessen ter ondersteuning van je opleiding.


StudieprogrammaBBL


De BBL-opleiding bestaat uit 1 klassikale beroepsmodule (6 avonden of 3 dagen), 1 algemene beroepsmodule (e-Learning), een begeleidingsprogramma (6 lessen van 3 uur), een stage en een programma rondom taalkennis en rekenvaardigheden.


Professionele zorg en hulpverlening


(6 lessen)

Bevat onder andere:

  • Werken met activiteitenplannen
  • Zorg-, leef- en behandelplannen
  • Ondersteunen in woon- of verblijfsomgeving


BOL


Bij de BOL-opleiding volg je hetzelfde programma als BBL met de volgende aanvullende klassikale beroepsmodule (6 avonden of 3 dagen):


Basiskennis en vaardigheden in de zorg


(6 lessen)

Bevat onder andere:

  • Thuiszorg: cliŽnten en kenmerken
  • Verpleeg- en verzorgingstehuis: cliŽnten en kenmerken
  • Ondersteuningsgebieden in de thuiszorg en in een verpleeg- en verzorgingstehuis


Begeleidingsprogramma


Om jou zo goed mogelijk te begeleiden bij je opleiding verzorgt onderwijsinstelling begeleidingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kun je terecht met al je vragen. Daarnaast komen onderwerpen aan bod die je helpen je studie zo goed mogelijk aan te pakken. Denk aan het maken van een planning, het voorbereiden van een les, het goed uitvoeren van je stage en het schrijven van een verslag. Er worden ook vragen beantwoord als: hoe rond je de opleiding zo goed mogelijk af en hoe bereid je je voor op het praktijkexamen? Met andere woorden: wij helpen jou het landelijk erkend diploma daadwerkelijk te behalen.


Afronding en diploma


Elke module rond je af met een praktijkgericht examen. De algemene beroepsmodule rond je af met een praktijkgerichte online toets. Op je stageplek maak je praktijkopdrachten en je rondt je opleiding uiteindelijk af met een praktijkexamen. Heb je voor alle onderdelen een voldoende beoordeling behaald, dan ontvang je het landelijk erkende diploma 'MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2'. onderwijsinstelling is als rechtspersoon bevoegd om in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) MBO-opleidingen te verzorgen. Dit betekent dat onderwijsinstelling erkende MBO-diploma's mag uitgeven.


Examengarantie


Mocht je onverhoopt niet slagen voor een examen, en je hebt wel alle lessen gevolgd, dan mag je het examen kosteloos overdoen. Kortom, onderwijsinstelling begeleidt je daadwerkelijk naar een diploma.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je minimaal beschikt over een diploma LBO, VMBO basis beroepsgericht of het diploma van een MBO-assistentenopleiding (MBO-niveau 1).
Heb je niet de juiste vooropleiding? Dan kun je als je beschikt over een goede motivatie en ruime werkervaring een toelatingstoets maken. Met een goed resultaat kun je zo alsnog tot de opleiding toegelaten worden. Als je gebruik wilt maken van deze vorm van toelating, dan wordt tijdens de intake uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Kosten

Specificatie van de kosten per opleidingsvariant.

Opleidingsvariant Zaterdag
Korting bij betaling ineens: EUR75
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 450
Examenkosten: EUR1635
Cursusgeld: EUR1790

Opleidingsvariant Dag
Korting bij betaling ineens: EUR75
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 450
Examenkosten: EUR1635
Cursusgeld: EUR1790

Opleidingsvariant Avond
Korting bij betaling ineens: EUR75
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 450
Examenkosten: EUR1635
Cursusgeld: EUR1790

Opleidingsvariant E-learning
Korting bij betaling ineens: EUR75
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 450
Examenkosten: EUR1635
Cursusgeld: EUR1790

Bijzonderheden

Crebocode: 25498

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen