Onderwijsinstelling

Basisopleiding Civiele Techniek

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u zich verdiepen in de boeiende wereld van civiele techniek? Dan is deze korte en praktijkgerichte opleiding een uitstekende start. U leert in korte tijd de basisbegrippen in de civiele techniek kennen en u krijgt een goed en gedegen overzicht van de verschillende toepassingsgebieden ervan. U behoort met deze opleiding tot de groep van mensen die daadwerkelijk verstand heeft van wat er bij weg- en waterbouw komt kijken. Dit basisprogramma is een goede voorbereiding op een vervolgopleiding in de civiele techniek. Bij onderwijsinstelling vindt u veel interessante opleidingen die hier op aansluiten.

In deze boeiende basisopleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inleiding in de civiele techniek
 • Ontwikkelingen in de civiele techniek
 • Partners en instanties in de civiele techniek
 • Bouwprocessen en werkwijze
 • Een Raw-bestek
 • Kernbegrippen
 • Basiskennis van materialen en technieken

Rekenen en natuurkunde in de techniek
 • Meetkundige basiscalculaties
 • Rekenvaardigheid
 • Lezen en interpreteren van tekeningen en plannen
 • Doorrekenen van constructies
 • Bestek, tekeningen en schetsen

Bouwen met, op en in de grond
 • Grond- en bodemsoorten
 • Grondspanning en grondwater
 • Funderen en ophogen
 • Damwanden, keerwanden, diepwanden
 • Bronbemaling
 • Uitvoeringstechniek

Wegen, spoorwegen en vaarwegen
 • Basisbegrippen infrastructuur
 • Milieu, overlast en duurzaamheid
 • Wegconstructie en -reconstructie
 • Watermanagement en infiltratievoorzieningen
 • Overstromingen, polders en boezemstelsel
 • Irrigatie en drainage
 • Omgevingseffecten
 • Uitvoeringstechniek

Civiele gezondheidstechniek
 • Kleine waterkringloop
 • Drinkwater en waterwinning
 • Riolering en afvalwaterzuivering
 • Bodembescherming en -sanering
 • Netwerken, putten, bergbezinkbassins

Civieltechnisch bouwen
 • Wat komt er allemaal kijken bij een civieltechnisch project?
 • Vooronderzoek
 • Bodemonderzoek en landmeten
 • Soorten metingen en meetinstrumenten
 • Het bouwproces
 • Bewoners en overlast
 • Begroting en uitvoering
 • Beheer en onderhoud

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

1490 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt deze waardevolle opleiding af met een praktijkgerichte opdracht. Al tijdens de opleiding maakt u hiermee een begin door aan een project te werken. Zo bent u steeds actief bezig met de toepassing van wat u leert en werkt u toe naar een prak...

Plaatsen / leslocaties

Eindhoven, Utrecht

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.