Summa College

Post-MBO MIT-Technisch Beheer en Onderhoud werktuigkundige installaties

Algemene informatie over de cursus

Binnen de post MBO opleiding MIT-W is de richting Technisch beheer en Onderhoud (TBO) te kiezen. Deze module is ook alleenstaand te volgen mits voldoende voorkennis aanwezig is.

Vaak wordt bij het maken van bouwkundige plattegronden en installatietekeningen voor complexe installaties nog te weinig rekening gehouden met het beheer van de installatie. Na de realisatie van de installaties moet het beheer duurzaam en kostenbewust kunnen worden uitgevoerd.

Het is belangrijk dat na de ontwerpfase en de realisatiefase wordt nagedacht over de eisen die in de beheer- en onderhoudsfase aan de gebouwde omgeving worden gesteld. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld de klanttevredenheid en de betrouwbaarheid en de werking van de installatie na inbedrijfstelling. Ook moet er aandacht zijn voor de vraag of de installatie voldoet aan de eisen en of alle capaciteit wordt gebruikt.

In deze cursus worden medewerkers van installatiebedrijven hiervan meer van bewust gemaakt. Tevens worden mensen die werkzaam op beheer- en onderhoudsafdelingen van installatiebedrijven de kennis bijgebracht van alle aspecten van de uitvoering van beheer van utiliteitsgebouwen. Ook worden zij bewust gemaakt van de kosten.

Inhoud van de cursus

Voor Technisch Beheer en Onderhoud utiliteit:

Duurzaam Beheer en Onderhoud, kostenbewust, omgaan met data en kengetallen, stappenplan
Organisatie(s) van het onderhoud Ė beheer
Onderhoud strategieŽn
Onderhoudsbewust ontwerpen
Functionele inspectiemethoden
Onderhoudsbehoefte bepalen aan de hand van de NEN 2767 methodiek
TCO berekeningen en rentabiliteitsstudies
Contract management, verschillende contractvormen, communicatie opdrachtgever en opdrachtnemer
Leveringsvoorwaarden en aansprakelijkheid
Afhankelijk van de groep wordt ook aandacht besteed aan varianten van gebouwgebonden installaties zoals WKK of TE installaties, warmtepompen en elektrische installaties. In het programma worden praktijkvoorbeelden behandeld en op de praktijkdag wordt een complex utiliteitsgebouw met installatie bezocht om de theorie aan de praktijk te toetsen. Aan het eind van de cursus wordt een certificaat verstrekt.

De cursus wordt gegeven door ervaren installatie-deskundigen die dagelijks werkzaam zijn in het beheer en onderhoud.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Post MBO opleiding MIT-W
Vergelijkbare kennisniveau op gebied van ontwerpen van installaties

Duur van de cursus

15 avonden en 1 praktijkdag (ex. zelfstudie)

Kosten van de cursus

De prijs voor de module TBO bedraagt Ä 1250,00. Deze prijs is inclusief examenkosten en readers. Voor de aanschaf van boeken moet u rekenen op een bedrag van rond de Ä 150,00.

Deze prijzen zijn geldig vanaf 01-01-2017. Tussentijdse wijzigingen voorbehouden. OTIB verstrekt mogelijk subsidie op de opleidingsprijs. Zie hiervoor de website van OTIB.

Bijzonderheden

Aanmelding:
Het aanmeldingsformulier kunt u verkrijgen via onder genoemde contactpersoon of via de website.

Informatie:
Sabine Hezemans
Tel. [klik hier voor het telefoonnummer]
E-mail: [stuur een e-mail]

website: http://summacollege.nl
Cursus & contractonderwijs

Plaatsen / leslocaties

Eindhoven

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.