Capabel Onderwijs

Sociaal-cultureel werker

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Jij als sociaal-cultureel werker
Wil jij sociaal-cultureel werker worden? Dan krijg je een belangrijke en verantwoordelijke functie bij het ondersteunen van vaak kwetsbare groepen in de samenleving. Dit doe je op allerlei gebied, sociaal, sportief, recreatief, educatief en cultureel. Je werkt veel met doelgroepen en je bent een verbindende factor in de samenleving. Je brengt mensen bij elkaar en versterkt hun zelfredzaamheid en leert hen hoe zij hun problemen aan kunnen pakken. Deze functie is heel afwisselend, geen dag is hetzelfde.
Na het behalen van je diploma Sociaal-cultureel werker kun je gaan werken in een buurthuis, bij een welzijnsorganisatie, bij een gemeente of in een sociaal wijkteam. Jij kunt zelf bepalen wat het beste bij jou past!
Korte MBO opleiding
Uniek aan de erkende opleiding Sociaal-cultureel werker van Capabel is de korte studieduur! Je kunt in 15 maanden (52 lesweken) je diploma halen en hierna direct aan de slag als sociaal-cultureel werker. Met 4 startmomenten per jaar ťn 8 locaties verspreid door het land kun jij starten waar en wanneer het jou uitkomt.
Wij zijn ons ervan bewust dat je opleiding een investering in je toekomst is. Daarom zijn onze MBO opleidingen erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt.
Er is 1 vaste lesdag per week op school en je leert 1 vaste lesdag per week online vanuit huis. De overige tijd besteed je aan zelfstudie en stage. De BOL opleidingen van Capabel voldoen aan de eisen die de wet studiefinanciering hier aan stelt.

Opleidingsinhoud

Je korte MBO opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en de keuzedelen. Deze onderdelen zijn opgedeeld in vijf overzichtelijke blokken van elk tien weken. Het basisdeel en het profieldeel bevatten alle kennis en vaardigheden voor de beroepsgroep in het algemeen en het beroep van sociaal-cultureel werker in het bijzonder. Met de keuzedelen kun je je specialiseren en onderscheiden.
Flexibel studeren
Bij Capabel ga je 1 dag per week naar school. Je krijgt les van betrokken docenten die de praktijk goed kennen, omdat ze meestal zelf ook in het werkveld werkzaam zijn. Zo zijn de lessen levendig en actueel. Op school krijg je theorielessen die volledig aansluiten bij de praktijk en praktijklessen die weer helemaal aansluiten bij de theorie. Wat je hebt geleerd kun je dus meteen toepassen.
Je volgt een verkorte MBO opleiding bij Capabel. Intensieve begeleiding van een docent is bij ons vanzelfsprekend. Niet alleen tijdens je wekelijkse klassikale en online les, maar ook tijdens je zelfstudie word je actief begeleid door onze docenten. De online leeromgeving is interactief, met duidelijke uitleg en voorbeelden en diverse webinars per onderwerp.
Beroepsgerichte vakken
Als sociaal-cultureel werker heb je een gevarieerde en veelzijdige functie waarin je intensief met veel verschillende mensen omgaat. Je leert daarom ook veel over gedrag van mensen en hoe je mensen moet coachen. Je leert in de opleiding sociaal-cultureel werker over o.a. de volgende onderwerpen:

Aanpak sociale problematiek
Organiseren projecten en activiteiten
Sociale vaardigheden en coachingsstijlen
Culturen en leefstijlen
Kwaliteit en deskundigheid

Generieke vakken
Naast de beroepsgerichte vakken zijn ook de generieke vakken onderdeel van je MBO diploma. Dit zijn de vakken Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap. De generieke vakken worden online aangeboden door middel van colleges (webinars) en er is een vakdocent online beschikbaar (e-docent) waaraan je interactief vragen kunt stellen per mail, telefonisch, chat of via het forum.
Keuzedelen
Bovenop het basis- en profieldeel kies je keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden, of waarmee je makkelijker kunt doorstromen naar het HBO onderwijs. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding sociaal-cultureel werker kan je bijvoorbeeld kiezen uit de volgende keuzedelen:

SCW-1:Jeugd- en opvoedhulp
SCW-2:Wijkgericht werken, diversiteit

Stage
Wat is er nou leuker dan je opgedane kennis en vaardigheden meteen kunnen toepassen in de praktijk? Dat ga je doen op je stage. Zo zie je meteen wat je allemaal al kunt en doe je al meteen werkervaring op. Een ervaren praktijkbegeleider van Capabel Onderwijs Groep begeleidt je hierbij. En dingen die minder goed gaan, kun je dezelfde week nog in de klas bespreken en verbeteren.
Je volgt je stage, ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd, bij een erkend leerbedrijf. Je zoekt zelf een stageplek bij een erkend leerbedrijf, waarbij Capabel Onderwijs Groep je waar nodig ondersteunt. Je stage in deze BOL opleiding duurt 576 uur. Zie de website http://www.stagemarkt.nl voor meer informatie over erkende leerbedrijven.
TOETSING EN EXAMINERING
Tijdens je opleiding beoordelen we regelmatig je studievoortgang met studieloopbaangesprekken, voortgangstoetsen en met opdrachten. Zo weet je steeds waar je al goed in bent en waar je nog aan moet werken. Zo kun jij je gericht voorbereiden op je examens. Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs Groep worden uitgevoerd volgens de kaders van het officiŽle kwalificatiedossier Sociaal-cultureel werker met crebonummer 25488.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

3 jaar HAVO/VWO of diploma VMBO k-g-t of MBO-3 of via een intaketoets

Opleidingsduur

15 maanden

Kosten

411,- per termijn

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.